Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Novadnieku datubāze

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Kampe Pauls

 arhitekts un arhitektūras pētnieks, dzimis Karvas pagastā 1885.gada 10.aprīlī. 1905.gadā beidza Rīgas pilsētas reālskolu, 1905.-1906.gadā studēja Rīgas politehnikumā arhitektūras nodaļā, 1906.-1908.gadam tehniskajā augstskolā Darmstatē, 1910.gadā beidza Rīgas politehnikumu, 1912.gadā turpat strādā par asistentu, 1914.gadā - docents, 1920.gadā docents Latvijas Universitātē. Pauls Kampe cēlis vadmalas fabriku (1912), strādnieku koloniju (1918) un dzirnavas (1920) Karvā, Baznīcas torni Apukalnā (1926), Alūksnes kapsētas vārtus (1925). 1914.-1918.g. Krievijas armijā, kara ierēdnis. Pievērsies Vidzemes baznīcu arhitektūras izpētei. Bagātu informāciju par baznīcu celtniecību, arhitektiem, meistariem u.tml. var meklēt Paula Kampes “Leksikonā”, kas uzskatāms par ilgstoša pētnieciskā darba apkopojumu. Pētījis baronu Fīnghofu dzimtas vēsturi (Paul Campe «Otto Hermann von Vietinghoff gen. Scheel, Marienburg, „Halbkönig von Livland"», 1722-1792. Пауль Кампе «Отто Герман фон Фитингоф-Шель Мариенбургский, некоронованный король Лифляндии» 1722-1792. (Перевод с немецкого языка Галины Калининой).

Meklēt Kampe Pauls katalogā.

<<<Atgriezties pie novadnieku saraksta

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.