Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2011. gada Septembris

Iznācis tiesību zinātņu doktora Jāņa Rozenfelda grāmatas „Lietu tiesības” 4., papildinātais un labotais izdevums. Grāmata noderēs ikvienam, jo tajā analizēti jautājumi, kas skar ikvienu, ─ īpašuma, valdījuma tiesības un to pārkāpumi, kustamas un nekustamas lietas, to pārvaldīšana un atsavināšana u.c. Taču īpaši aktuālas šīs grāmatas tēmas ir juristiem ─ gan topošajiem, gan tiem, kas jau strādā.
Jaunajā grāmatā iekļauti papildinājumi un labojumi atbilstoši jaunāko juridisko teoriju atziņām un izmaiņām likumdošanā.

Kāda ir Montesori skolu ikdiena un kāpēc tās gūst tādus panākumus?

Bērnu pašmotivācijas veicināšana ne vien ļauj iepazīt skolu bez piespiešanas un bailēm, bet arī optimāli sagatavo modernās darba dzīves prasībām. Vairāku šīs skolas beidzēju izteikumi liecina, ar kādu prieku viņi ir apmeklējuši Montesori skolu un cik sekmīgs ir viņu turpmākais dzīves ceļš.

Montesori skolu raksturīgās pazīmes:

·         klases ar dažāda vecuma bērniem,

·         skola bez atzīmēm un mājas uzdevumiem,

·         brīvprātīgs mācību darbs,

·         grupu darbs.

Rokasgrāmata uzņēmuma finansēs lieti noderēs gan tiem, kas vēlas apgūt finanšu pamatus, gan pieredzējušiem uzņēmuma vadītājiem.
Grāmatā aplūkota komercnoslēpuma nozīme informācijas drošības nodrošinājumam uzņēmējdarbībā, balstoties uz Latvijas un ārvalstu mūsdienu pieredzi. Autors aplūko komercuzņēmuma informācijas drošības problēmas rašanās mehānismu un vienu no drošības aizsardzības metodēm - komercnoslēpumu, raksturo ārējos un iekšējos komercnoslēpuma draudu avotus. Darbā iztirzāti aizsardzības paņēmieni un metodiskie pamati, kā arī ieteikumi konfidenciālās lietvedības organizēšanai. Grāmatu papildina informācijas drošības pamatjēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Pielikumos apkopoti vairāki normatīvie un tiesību dokumenti, kas reglamentē komercnoslēpuma aizsardzības kārtību, kā arī šim mērķim izmantoto firmas pārvaldes iekšējo dokumentu paraugi.

Jauno grāmatu saraksts Word formātā

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.