Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2007. gada Marts

Bērdžess Entonijs. Mehāniskais apelsīns : romāns / no angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Laikraksta Diena Bibliotēka, 2006. - 138 lpp. ; 23 cm. - (Laikraksta Diena bibliotēka ; 8.grām.).   ISBN 8498197848

Bulgakovs Mihails. Meistars un Margarita : Romāns / no krievu val. tulk. O. Vācietis. - Rīga : Laikraksta Diena Bibliotēka, 2006. - 335 lpp. : il. ; 21 cm. - (Laikraksta Diena bibliotēka ; 6.grām.).  ISBN 8498197821

Cilgena Gerlisa. Skūpstu pasts /  no vācu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2007. - 145 lpp. - (Skolas romāns).  ISBN 9789984382456

Dubiņa Ieva. Literatūra /  Inga Pētersone-Redoviča. Kino. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.- 95 lpp.- (XX gadsimta kultūras vēsture).ISBN 9789984375731

Dunkane Aisedora. Mana dzīve : mākslai un mīlai veltīts mūžs / R. Deisona tulk. - Rīga : Antēra, 2007. - 247 lpp., [3] lp. ģīm. ; 23 cm.  ISBN 9984719448

Džonstone Džonija. Ceļvedis psiholoģijā /  no angļu val. tulk. Inga Bertholde. - Rīga : Dienas Grāmata, 2006. - 491 lpp.  ISBN 9984789152

Eglīte Krista. Burtu ābece / līdzaut. Ina Eglīte. - Rīga : Madris, [2006]. - 24 lpp. : il.  ISBN 9984313735

Eglītis Anšlavs (1906-1993). Līgavu mednieki : romāns. - Rīga : Laikraksta Diena Bibliotēka, 2006. - 203 lpp. ; 21 cm. - (Laikraksta Diena bibliotēka ; 20.grām.).   ISBN 9788498197969

Faraona cigāri / no franču val. tulk. Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 62 lpp. : il. - (Tītiņa piedzīvojumi).  ISBN 9984379027

Filosofijas vēsture : no antīkās pasaules līdz mūsdienām / Kristofs Deliuss, Matiass Gatcemeiers, Denīza Sertana, Katlīna Vunšera ; no vācu val. tulk. Signe Mežinska un Ivars Ijabs. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006 : Iesp. Ķīnā. - 120 lpp. : krās. il., ģīm.   ISBN 9984232077

Gatavot ir viegli / no spāņu val. tulk. Guna Pigita. - Rīga : Kontinents, 2006. - 32 lpp. : il. - (Jautrības zeme).  ISBN 9984352269

Geidāne Milda. Negaisa laiks : romāns / Milda Geidāne. - [Rīga] : AS " Lauku Avīze ", 2007. - 191 lpp. - (Lata romāns).  ISBN 9789984542119

Geidāne Milda. Sili deg : romāns / Milda Geidāne. - [Rīga] : AS " Lauku Avīze ", 2007. - 191 lpp. - (Lata romāns).  ISBN 9789984542010

Hasels Svens. Nolādēto leģions : [romāns] / no angļu val. tulk. Āris Jansons ; red. Emīlija Janika ; Māra Sīmansons vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2007 : Jelgavas tipogrāfija. - 284, [1] lpp. ISBN 9789984342511

Herbsts Dīters. Sabiedriskās attiecības : komunikācijas mērķi, to izvirzīšana, īstenošana un pārbaudīšana : komunikācija ar uzņēmuma darbiniekiem un žurnālistiem : personiskā, rakstiskā un elektroniskā komunikācija / no vācu val.tulk. Dina Ģipsle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 184 lpp. - (Profesionāļa 1x1).  ISBN 9984374106

Jautrie rokdarbi / no spāņu val. tulk. Guna Pigita. - Rīga : Kontinents, 2006. - 32 lpp. : il. - (Jautrības zeme).  ISBN 9984352242

Jemeļjanovs Aleksandrs. Civilā aizsardzība. Rūpniecisku avāriju risku novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi : mācību līdzeklis / A.Jemeļjanovs, O.Jemeļjanovs, Ē.Pālītis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Darba un civilās aizsardzības katedra. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2004. - 103 lpp. : tab. - Bibliogr.: 99.-102. lpp.  ISBN 9984321770

Joksts Osvalds. Zemes reforma Latvijā un tās tiesiskais nodrošinājums : 1990.-2005.g. - Rīga : Multineo, 2006. - 240 lpp. : diagr., karte ; 26 cm. - Bibliogr. : 233.-240. lpp.  ISBN 9984985539

Kristi Agata. Noslēpumainais misters Kīns : romāns/ no angļu val tulk Dagnija Dreika. - Rīga : Skarabejs, 2006. - 415 lpp. : il. - (31).  ISBN 9984780201

Lamentovičs Vojcehs. Mūsdienu valsts : [mācību līdz.] / Vojcehs Lamentovičs ; no poļu val. tulk. Irēna Birzvalka ; red. Imants Auziņš ; māksl. Aigars Truhins. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 . - 131, [1] lpp. : tab. ; 20 cm ISBN 9789984400389

Maslovska Dorota . Poļu-krievu karš zem sarkanbaltā karoga /no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode. - Rīga : Dienas Grāmata, 2007. - 230, [1] lpp. : il.  ISBN 9789984789316

Mauriņš Artūrs. Dendroloģija / Artūrs Mauriņš, Andris Zvirgzds. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 447 lpp. : il.  ISBN 9984802213

Metodes, to pielietošana sociālā pedagoga un sociālā darbinieka darbā : māc. metod. līdz. - Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2004. - 88 lpp. ; 20 cm. - (Sociālā pedagoģija). - Bibliogr.: 44.-45., 87.-88. lpp.  ISBN 9984969541

Morāvija Alberto. Nicinājums : romāns / no itāliešu val. tulk. Tamāra Liseka. - Rīga : Laikraksta Diena Bibliotēka, 2006. - 167 lpp. ; 23 cm. - (Laikraksta Diena bibliotēka ; 12.grām.). -  ISBN 8498197880

O'Farela Megija. Mana mīlnieka mīļotā : romāns/ no angļu val. tulk. Ināra Kaija Eglīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 261 lpp.  ISBN 9789984369358

Ozolzīle Gunārs. Socioloģija : mācību līdzeklis / Rīgas Tehniskā universitāte. Humanitārais institūts. Socioloģijas un pedagoģijas katedra. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2006 : RTU. - 91 lpp. : zīm., tab. ; 21 cm.  ISBN 9984329585

Pelns Malkolms. Mūsdienu sociālā darba teorija / Sociālā darba un sociālāspedagoģijas     augstskola ''Attīstība". - [Rīga : Attīstība, b.g.]. - 167 lpp.

Pīrsa Leslija. Kad atkal tiekamies : romāns /no angļu val. tulk. Maruta Lubāne ; red. Rūta Koluža ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 407, [1] lpp. ; 20 cm. -  ISBN 9789984374291

Prusts Marsels. Svana pusē : romāns / no franču val. tulk. Skaidrīte Jaunarāja. - Rīga : Laikraksta Diena Bibliotēka, 2006. - 348 lpp. ; 23 cm. - (Laikraksta Diena bibliotēka ; 13.grām ISBN 8498197325

Purmale Inita. Ārstnieciskā vingrošana skolā /  red. Rita Cimdiņa ; vāka dizains Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, 2006 : SIA "Izdevniecība RaKa" tipogr. - 138 lpp. : il. ; 21 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse).  ISBN 998415839X

Ranka Sandra. Analītisko bibliogrāfisko ierakstu izveide un standartizācija : metodiska izstrādne /  Latvijas Universitātes bibliotēka ; zin. red. B. Mūze. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006 : Latgales Druka. - 66 lpp. : tab. ; 24 cm.   ISBN 9984802183

Rēvalds Vilnis. Fizikas un tehnikas vēstures stāsti : no akmens cirvja līdz atomreaktoram / Vilnis Rēvalds. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 430 lpp.  ISBN 9984802205

Rietumeiropas morāles filozofija : antoloģija / sast. Skaidrīte Lasmane. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 311 lpp.  ISBN 9984802191

Riplija Aleksandra. Zelta lauki /no angļu val. tulk. Ieva Zagante. - Rīga : Skarabejs, 2006. - 485 lpp. - Romāns par Amerikas tabakas audzētājiem 19. un 20. gadsimta mijā.  ISBN 998478021X

Rudzītis Jānis. Latviešu tautas pedagoģija : rosinātājlīdzeklis esošajiem un topošajiem pedagogiem un bērnu vecākiem. - Rīga : RaKa, 2006 : SIA "Izdevniecība RaKa" . - 157 lpp. ; 21 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). -  ISBN 9984158489

Siliņa Biruta. Rokasgrāmata matemātikā : elementārā matemātika, augstākā matemātika : vecāko klašu skolēniem un studentiem / Kārlis Šteiners ; aut. red. ; māksl. red. Eduards Groševs ; Dmitrija Šešukova tehn. zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006 . - 367 lpp. -  ISBN 9984371417

Skolas enciklopēdija : atklāj zinātni : lielie zinātnieki : kā darbojas lietas : kā dzīvnieki dzīvo : savvaļas dzīvnieki : cilvēka ķermenis : planēta Zeme : izgudrojumi : kosmoss : augi. - Rīga, 2006. - 255 lpp. : il.  ISBN 9984377903

Spēles ar draugiem / no spāņu val. tulk. Guna Pigita. - Rīga : Kontinents, 2006. - 32 lpp. : il. - (Jautrības zeme).  ISBN 9984352250

365 pasakas miedziņam / no spāņu val. tulk. Inese Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 195 lpp. : il.  ISBN 9984375862

Valdbergs Miks. Rūķu ābece / Mika Valdberga teksts un ilustrācijas. - Rīga : MIA Press, 2007. - 16 lpp. : krās. il. ; 29 cm.  ISBN 9984031748

Zilais lotoss / no franču val. tulk. Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 62 lpp. : il. - (Tītiņa piedzīvojumi).  ISBN 9984379019

Zvejnieks Alberts (1937-). Īpašums un nodokļi : māc. grāmata / A. Zvejnieks. - Rīga, 2006. - 575 lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 573.-575. lpp. -  ISBN 998439039X

Žuravska Dzintra (1939-). Skarbajā krastā : Nolādēto ciems : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, 2007. - 377 lpp.  ISBN 9789984759487

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.