Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2007. gada Oktobris

Allena Džūdija. Noslēpumu enciklopēdija : dīvainas parādības, neparasti ticējumi un mistiski notikumi / no angļu val.Antra Legzdiņa ; red.Elīna Vanaga : Apgāds Zvaigzne ABC ; Rīga, 2007. - 144 lpp.  ISBN 9789984401430

Andersone Gita. Gaiļa ābece / mākslinieces Juta Tīrona, Gundega Muzikante. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 39 lpp. : il. ; 30 cm.  ISBN 9984-400-53-0

Balodis Kaspars. Ievads civiltiesībās / Autora redakcijā ;māksl.Aigars Truhins : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apgāds Zvaigzne ABC" ; Rīga, 2007. - 383 lpp.  ISBN 9789984404936

Binghema Šarlote. Jūras vējš  / no angļu val. tulk. Ziedone Sērmūkša ; red.Aija Lāce ; māksl.Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 423 lpp.  ISBN 9984-375-71-4

Binghema Šarlote. Kastaņkoks : pirmais romāns triloģijā / no angļu val. tulk. Ziedone Sērmūkša ; māksl. Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007] : a/s "Preses nams". - 331, [4] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984403229

Braiens Frānsiss. Džims Houkinss un bagātību salas lāsts / no angļu val.tulk.Inguna Brože. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 411 lpp. ; 22 cm. - (Lasītprieks!).  ISBN 9789984372907

Brīdaka Lija. Gadskārtu sarunas / red.Ilze Cine ; diz. Māra Alševska : Apgāds Zvaigzne ABC ; Rīga, 2007. - 152 lpp.  ISBN 9789984404547

Cimmermane Irēna. Skūpsti, krīzes, lielās brīvdienas : [stāsts vidējam skolas vecumam] /  Hanss Ginters Cimmermanis ; no vācu val.tulk.Ēva Fukse ; red.Lolija Soma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 121 lpp. ; 20 cm.  ISBN 9984-367-26-6

Daiers Veins V. Gadsimtu gudrības : mūsdienīgs skatījums uz senajām gudrībām /  no angļu val. tulk. Andžela Šuvajeva ; red.Aigars Cinis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 276 lpp. ; 22 cm.  ISBN 9984-376-07-9

Dāniele Inita. Sēnes Latvijā / red. Maruta Kusiņa : Apgāds Zvaigzne ABC ; Rīga, 2007. - 72 lpp. - (Latvijas mazā enciklopēdija).  ISBN 9789984379159

Danilāns Anatolijs. Pa gastroenteroloģijas džungļu takām : plecu pie pleca ar ekspertiem Juri Pokrotnieku, Jeļenu Derovu un Aldi Puķīti /red. Pēteris Apinis ; lit. red. Ginta Poriete ; māksl. Iveta Bambere ; Lindas Rautas vāka foto. - Atkārtots papildināts izdevums. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2007 : SIA Alise-T. - 138 lpp. : tab., ģīm. ; 24 cm. - (Gastroenteroloģija).  ISBN 9789984263151

Disnejs Volts. Kāpēc tas peld? / tulk.Zigurds Skābardis ; red.Alena Brīvlauka. - Rīga : Egmont Latvija, 2007. - [27] lpp. - (Vinnija Pūka domīgā vieta).  ISBN 9789984098739

Disnejs Volts. Vai mans krekliņš kļūst mazāks? / tulk.Zigurds Skābardis. - Rīga : Egmont Latvija, 2007. - [27] lpp. - (Vinnija Pūka domīgā vieta).  ISBN 9789984098722

Dzīvokļa īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana : [īpašnieku kopdarbība, uzturēšanas izmaksas, pakalpojumi un to apmaksa, aizdevumi] / autoru redakcijā ; autori Jānis Rupkus ... [u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 78, [1] lpp. ; 20 cm.  ISBN 9984-374-83-1

Einfelds Jānis. Palaidnis : romāns / mākslin. Armīns Ozoliņš ; red. Dace Sparāne. - Rīga : Dienas Grāmata, 2007. - 391 lpp.  ISBN 9789984789439

Ešenvalde Inese. Pārmaiņu vadība / māksl.Arta un Jānis Jaunarāji. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 264 lpp. ; 25 cm. - Bibliogr.: [261.]-264. lpp.  ISBN 9789984232133

Fersters Hanss Pēters. Skaistākie kruīzi pa upēm / no vācu val.tulk.Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2007. - 127 lpp.  ISBN 9789984383293

Filips Nīls. Pasaules mitoloģija / no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans ; red.Leo Skulte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 159 lpp. : il., kartes ; 29 cm.  ISBN 9789984375984

Goldmanis Juris  Latvijas un pasaules vēsture : notikumi, jēdzieni, personības : mācību līdzeklis - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 205, [1] lpp. ; 20 cm.  ISBN 9789984403052

Grabovskis Miervaldis  Bez rokām Sibīrijā : atmiņas  - Valmiera : Lapa, 200. - 112 lpp., [8] lp. iel. : il., kartes ; 23 cm.  ISBN 9984-390-66-7

Herbsts Dīters  Komunikācija uzņēmumā / no vācu valodas tulkojusi Silvija Ģibiete. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 119 lpp. : il. ; 21 cm. - (Profesionāļa 1 x 1).  ISBN 9789984400839

Hokansons Svens Gunnars  No baļķa līdz namiņam / no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; red.Aivars Balodis. - Rīga : Tapals, 2007. - 331 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.: [329.]-331. lpp.  ISBN 9789984796338

Holcvarts Verners. Par kurmīti, kas gribēja zināt, kurš viņam ir uztaisījis uz galvas / Verners Holcvarts, Volfs Erlbruhs ; no vācu valodas tulkojusi Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - [21] lpp. : il. ; 12 cm.  ISBN 9984-379-75-2

Jakubaņecs Voldis  Tiesību normas - 2. izd. - Rīga : P & Ko, 2002. - 283, [2] lpp. : tab. ; 21 cm.  ISBN 9984-689-14-X

Jaunsudrabiņš Jānis  Zaļā grāmata / vāka diz.Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 412, [1] lpp. ; 21 cm. - (Lasītprieks!).  ISBN 9789984374512

Kamovs Fēlikss  Pagaidi tikai! Putnubiedēklis / Fēlikss Kamovs, Aleksandrs Kurļandskis, Arkādijs Haits ; mākslinieks Aleksandrs Aļirs ; no krievu valodas tulkojusi Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 55 lpp. : il. ; 30 cm.  ISBN 9789984403960

Karstā Ingrīda. Kaupēna līgava / māksl.Arta Ozola- Jaunarāja : romāns. - Rīga : Jumava, 2007. - 341, [2] lpp. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogr.  ISBN 9789984383095

Kokle- Līviņa Vēsma. Rozes un ērkšķi / red. Ilona Vītola. - Latvija : Vītola izdevniecība, 2007. - 139 lpp.  ISBN 9789984992327

Kolfers Oīns. Artēmijs Fauls un zudusī kolonija : romāns vid. skolas vecuma bērniem / no angļu val. tulk. Ieva Kolmane ; atb. red. Anna Pavlovska ; lit. red. Brigita Šoriņa ; māksl. Deniss Zatravkins. - Rīga : Jumava, 2007 : SIA "EKLV". - 276, [3] lpp. ; 23 cm. - (Harija Potera fanu klubs Latvijā. Ar mums tuvāk brīnumam).  ISBN 9789984383330

Kornvela Patrīcija. Līķu muša / no angļu valodas tulkojusi Liana Blumberga ; vāka diz.Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 319 lpp. ; 24 cm.  ISBN 9789984376936

Kunnass Mauri. Vikingi nāk! / Mauri Kunnass, Tarja Kunnasa ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, 2007. - 51 lpp. : il. ; 30 cm.  ISBN 9789984382913

Latīņu-latviešu vārdnīca : Māc. līdz. [vispārizgl. sk.] / sast. A. Gavrilovs. - Rīga : Zvaigzne, 1994 : RPT. - 519 lpp. ; 17 cm.  ISBN 5-405-00913-X

Lumholts Karstens. Latviešu - dāņu, dāņu - latviešu vārdnīca : Lettisk - dansk dansk - lettisk ordbog / Karstens Lomholts, Rute Lediņa. - [5. iesp.]. - Rīga : Norden AB, 2001 (Valmiera : Valmieras tipogr.). - 512 lpp. ; 15 x 10 cm. - Bibliogr.: 512.lpp.  ISBN 9984-7130-3-2

Magfords Saimons. Mana lielā esksperimentu grāmata / no angļu val.tulk.Ilze Šmite. - Rīga : Pētergailis, 2007. - 79 lpp. : il.  ISBN 9789984332055

Mariņina Aleksandra  Viss ir citādi / tulk.Haralds Šēnknehts ; māksl.Armands Dišers ; red.Inta Čaklā. - Rīga : Tapals, 2007. - 282, [1] lpp.  ISBN 9789984796345

Makdermida Vela  Tālā atbalss / no angļu valodas tulkojis Allens Pempers ; red.Diāna Spertāle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 352 lpp. ; 24 cm.  ISBN 9984-371-37-9

Makdonalda Fiona. Pasaules kultūra : enciklopēdija / Fiona Makdonalda, Entonijs Meisons ; no angļu val. tulk. Kristīne Lapiņa, Sandra Saulīte, Antra Vagnere, Ieva Zeidmane ; red. Aigars Cinis, Ilze Sausiņa, Kristīne Skrīvele, Iluta Vasmane. - 2.izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 255 lpp. : krās. il., ģīm. ; 23 cm. - Alf. rād.: 250.-255.lpp.  2003.  ISBN 9789984365206

Mašnovskis Vitolds. Latvijas luterāņu baznīcas : vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra = The Lutheran churches of Latvia : history, architecture, art and memorial culture : enciklopēdija četros sējumos 1.sēj.A-G. - [Latvija] : DUE, 2005-2006 : Preses nams. - 470 lpp. : il., kartes ; 31 cm. - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu un angļu val.  ISBN 9984-19-829-4

Mežābele Santa. Rītausmā te rēja lapsa... - Latvija : SIA "Madonas poligrāfists", 2007. - 208 lpp.  ISBN 9789984392899

Miķelsone Velta Līvija. Socionika : nepārveido sevi, tikai uzzini, kas esi! : attiecību rokasgrāmata / teksta red.Rita Jaurena. - 2., atkārtotais un uzlabotais izd. - Rīga : Biedrība Socionika, 2007. - 309 lpp. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.: 308.-309. lpp.  ISBN 9789984392479

Minte-Kēniga Bianka . Burvju triki & Mīlas maģija / no vācu val.tulk.Silvija Ģibiete. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 149, [1] lpp. ; 20 cm.  ISBN 9789984400518

Montefjore Saimons Sebags  Kņazs Potjomkins : ķeizarienes Katrīnas Otrās mīla / no angļu valodas tulk. Māra Poļakova ; red. Pēteris Jankavs ; Māra Ābeles vāka dizains ; Ilgoņa Riņķa karšu un ģenealoģijas tabulas apstrāde. - Rīga : Atēna, 2007 : SIA "Jelgavas tipogrāfija". - 670 lpp., [16] lpp. il. ; 23 cm. - Bibliogr.:617.-637. lpp. - Alf. rād.: 639.-670. lpp.  ISBN 9789984342764

Morisone Tonija. Mīļotā / no angļu val.tulk.Ieva Lešinska ; māksl.Arnis Zariņš : Apgāds Zvaigzne ABC ; Rīga, 2006. - 310 lpp.  ISBN 9984-376-92-3

Nīmante Dita. Klasvadība : rokasgrāmata skolotājiem / red.Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 143 lpp.  ISBN 9789984403663

Pārsteiguma dāvana trollītim Muminam : meklē dāvanu lodziņos! / no angļu valodas tulkojusi Dace Rudzīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - [15] lpp. : il. ; 26 cm.  ISBN 9984-400-36-5

Pero Šarls  Sarkangalvīte : lasīsim pasaciņu! : [pirmsskolas vecuma bērniem 4-5 g.] : tulkojums latviešu val. / red. Guna Pitkevica ; māksl. Ludmila Jakšis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - [16] lpp. : il. ; 23 cm. ISBN 9789984401959

Pero Šarls  Pelnrušķīte : lasīsim pasaciņu! : [pirmsskolas vecuma bērniem 4-5 g.] : tulkojums latviešu val. / red. Guna Pitkevica ; māksl. Ludmila Jakšis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - [16] lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9789984401942

Purs Laimonis. Atmiņu kliedziens : Dzīve sākas pēc sešdesmit : romāns / red.Valdis Bajārs. - Rīga : Signe, 2007. - 207 lpp.  ISBN 9984-534-74-X

Reizniece Ilga. Rokasgrāmata folkloras mācīšanā /  māksl.Irēna Žguta ; red.Iluta Vasmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 144 lpp. : notis ; 25 cm. - Bibliogr.: 142. lpp.  ISBN 9984-375-09-9

Sabiedriskās attiecības praksē / redaktore Anne Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Rita Baroniņa. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 242 lpp. : il. ; 22 cm. - (PR sērija).  ISBN 9789984991474

Sarunu un konfliktu risināšana / no angļu valodas tulk. Rita Baroniņa. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 184 lpp. ; 21 cm. - (Grāmatu sērija "Harvard business review on").  ISBN 9789984991436

Šadovs Džeks. Mēris kosmosā / no angļu val.tulk.Kristīne Jansone, red. Laima Asare. - Rīga : Pētergailis, 2007. - 100 lpp.  ISBN 9789984332161

Šeinemanis Jirgens. Berlīne / no angļu val.tulk.Magda Riekstiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 192 lpp. : il., kartes ; 19 cm. - (Ceļvedis TOP 10).ISBN 9789984402673

Sondersa Šermēna. Sieviete un stress : Palīdzi sev / no angļu val. tulk. Anna Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. - 278 lpp. ; 20 cm.  ISBN 9984-225-97-6

Špone Ludmila. Baltā lilija / SIA "Laguta" ; Rīga, 2007. - 318 lpp. - ISBN 9789984393414

Tamborēšana / Tulk.Diāna Jeļiņevska- Druka ; atb.red.Ieva Štamere : Jumava: Rīga, 2007. - 127 lpp. : il., zīm. - ISBN 9789984383149

Tik savā mīlā es mūžības alkstu : 100 dzejoļi par mīlestību / krājumu sastādījis Gunnars Treimanis ; Jāņa Anmaņa gleznu reprodukcijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 159 lpp. : il. ; 16 cm.  ISBN 9789984401881

Udodova Inta. Ievads mūzikas teorijā / vāka diz.Irēna Žguta. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 124, [3] lpp. : notis ; 22 cm.  ISBN 9984-371-03-4

Valdbergs Miks. Krokodils kokā : viss alfabēts īsās pasakās / Mika Valdberga teksts un ilustrācijas ; red.Dzintra Jirgensone. - Rīga : MIA-Press, 2007. - 16 lpp. : il. ; 29 cm.  ISBN 9984-03-178-0

Vedļa A. Inovatīvās darbības organizācija / red.Ginta Kaļķēna ; vāka noform.Andrejs Volkovs. - Rīga : 'Petrovskis un Ko", 2007. - 195 lpp. ; 21 cm.  ISBN 9984-689-91-3

Vildinga Valērija. Princešu dzīve / no angļu val.tulk.Eva Jansone ; red.Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, 2007. - 60, [4] lpp.  ISBN 9789984098111

Volfs Mets. Jūras alas noslēpums / no angļu val. tulk. Madara Ratkēviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 27, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - (Bākas stāsti). ISBN 9984-374-86-6

Zāles pret garlaicību : 69 prāta spēles ar piedevām-tosti, joki, domugraudi / sakārtojusi Egita Puķīte ; mākslinieks Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 56 lpp. : il. ; 21 cm.  ISBN 9789984401706

Алексеев Сергей. Дождь из высоких облаков : роман / Москва : АСТ, 2007. - 319 с.  ISBN 9785170458622

Валентинов Андрей. Дезертир : роман /  Москва : Эскмо, 2004. - 608 с. - (Триумвират).  ISBN 5-699-05692-0

Володарский Эдуард. Страсти по Чапаю : роман / СПб. : Амфора, 2007. - 495 с.  ISBN 9785367004243

Гармаш-Роффе Татьяна. Ведьма для инквизитора / Москва : Эксмо, 2007. - 352 с.  ISBN 9785699229536

Oрлов Aлекс. Двойной эскорт : фантастический роман / Москва : ЭКСМО, 2007. - 448 с. - (Русcкий фантастический боевик).  ISBN 9785699232895

Устинова Татьяна. От первого до последнего слова : роман / Москва : Эксмо, 2007. - 352 с. - (первая среди лучших).  ISBN 9785699237548

Шитов Владимир. Щупальца воровского спрута : роман / Москва : аст, 2005. - 366 с.  ISBN 5-17-029420-4

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.