Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2007. gada Augusts

   Aare Inguna. Kastaņi : kādas meitenes dzejiskas piezīmes / lit. red. Valdis Rūmnieks. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, 2006. - 130 lpp., [12] iel. lp. : il. ; 20 cm + 1 skaņu CD.  ISBN 9984-7648-0-X

 

   Atziņas no Zālamana līdz mūsdienām / sast. Inta Kalniņa ; māksl. Dainis Lapsa ; red. Ženija Indāne. - Rīga : Avots , 2006. - 758 lpp. - Krājumā sakopoti ap 860 slavenu cilvēku izteikumi no tālas pagātne līdz mūsdienām. Ietvertas arī ievērojamu latviešu personību atziņas.  ISBN 9984-8001-1-3

 

Auziņš Arnolds (1931-). Ku-Kū! : latviski un tāmniski dzejoļi bērniem / māksl. Laura Ušča. - Rīga : Garā Pupa, 2006. - 39 lpp., [4] lp. iel. ; 20 cm.  ISBN 9789984530949

 

Bankavs Andrejs (1945-). Vienburta vārdnīca / red. Inese Ritenberga. - Rīga : Avots, 2007. - 141 lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.: 137. lpp.  ISBN 9789984800196

 

Barisons Pēteris (1904-1947.). Pa pagātnes tekām : dienasg., rakstīta no 1915. - 1947. g. / māksl. Astra Reine. - Pirmpublic. - Jūrmala : Praktiskā grāmata, 2007. - 579 lpp. : il. ; 22 cm + 1 CD (skaņu.  ISBN 9984-563-84-7

 

Belševica Vizma (1931-2005.). Patiess stāsts par Čingo Babu, Lielo Gliemezi un Jūras Karaļa bēdām / ilustr. Reinis Pētersonss ; red. Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2007. - 48, [1] lpp. : il. ; 30 cm.  ISBN 9789984984674

 

Bīvors Antonijs. Rakstnieks karā : Vasilijs Grosmans un Sarkanā armija 1941-1945 / no angļu val. un krievu val. tulk. Lilija Beļakova. - Rīga : Atēna, 2007. - 360 lpp. : il., kartes ; 24 cm. - (Dzīvā vēsture). - Bibliogr.: [340.]-348. lpp.  ISBN 9789984342566

 

Blaitona Enida (1897-1968). Trešais gads Meloriju torņos / no angļu val. tulk. Vineta Sondore ; red. Inese Pelūde ; vāku noform. Laura Akmene. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 198, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).  ISBN 9984-376-01-1

 

Breivermena Keita. Es, Frīda... / no angļu val.tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Tapals, 2007. - 189, [2] lpp.  ISBN 9789984796192

 

Brezina Thomas. Kosmosa pirāti / latviskojis Zigurds Skābardis. - Rīga : Egmont Latvija, 2006. - 122 lpp. : il. ; 19 cm + 1 aploksne. - (Lieta Tev un Tīģerkomandai ; lieta Nr. 17).  ISBN 9984-09-718-8

 

Brezina Thomas. Ugunsacs / ilustrē. Werner Heymann ; latviskojis Zigurds Skābardis. - Rīga : Egmont Latvija, 2007. - 124 lpp. : il. ; 19 cm + 1 aploksne. - (Lieta Tev un Tīģerkomandai ; / Thomas Brezina ; lieta Nr. 18).  ISBN 9984-09-782-X

 

Celms Valdis (1943-). Latvju raksts un zīmes : Baltu pasaules modelis : uzbūve, tēli, simbolika. - Rīga : Folkloras informācijas centrs, 2007. - 272 lpp. : il. ; 31 cm. - Ietver bibliogr. un rād. (268.-272. lpp.  ISBN 9984-390-19-5

 

Dekarts Renē (1596-1650.). Pārruna par metodi / no franču val. tulk. Vilnis Zariņš ; Viļņa Zariņa priekšv. ; red. Aigars Cinis. - 2., labotais izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 103, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984377285

 

Dikamillo Keita. Teiksma par Izmisuli : stāsts par peli, princesi, zupu un diega spolīti / no angļu val. tulk. Uldis Sīlis ; Timotija Beisila Īringa ilustrē. ; red. Vilnis Dukurs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 241, [5] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks!).  ISBN 9789984376615

 

Disnejs Volts. Lipīgās ķepas : pasakas / tulk. Sandra Rutmane ; red. Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, 2007. - 24 lpp. - (Piedzīvojumi Simtjūdžu mežā).  ISBN 9789984098227

 

Disnejs Volts. Slikta oma / tulk. Sandra Rutmane ; red. Dace Lāže. - Rīga : Egmonts Latvija, 2007. - 24 lpp. - (Piedzīvojumi Simtjūdžu mežā).  ISBN 9789984098494

 

Ekroids Pīters (1949-). Prom no Zemes / no angļu val. tulk. Imants Ozoliņš ; red. Linda Zemīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 140, [4] lpp. : il. ; 26 cm. - (Ceļojums laikā).  ISBN 9984-373-00-2

Ekroids Pīters (1949-). Sākotne : ceļojums laikā / no angļu val. tulk. Ivars Zupiņš, Gints Tenbergs ; red. Maruta Kusiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 143, [1] lpp. : il. ; 26 cm. - Rād.: [144.] lpp.  ISBN 9984-366-49-9

 

Elksnītis Jānis. Vidvuda stāsts : mazā cilvēka derība / Ufo zīmējumi ; red. Iveta Ratinīka. - Rīga : Rozīne, 2006. - 111, [1] lpp. : il. ; 17 cm.  ISBN 9984-98804-X

 

Endrūsa Mērija Keja (1954-1954-). Okeāna vējš / no angļu val. tulk. Biruta Vaivode ; vāka aut. Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 491, [3] lpp.  ISBN 9789984352732

 

Ernstsone Vineta. Jauniešu valoda / red. Inta Rozenvalde. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 192 lpp. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogr.: [107].-120. lpp.  ISBN 9789984802418

 

Ešnozs Žans (1947-). Es aizeju : romāns / no franču val tulk. Irēna Auziņa ; red. Aija Lāce ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 : a/s Preses nams. - 181, [1] lpp. ; 21 cm.    ISBN 9789984403144

 

Ešnozs Žans. Ravels / no franču val. tulk. Inta Geile ; māksl.Aldis Aleks. - Rīga : Omnia mea, 2007. - 94, [1] lpp. ; 22 cm.  ISBN 9789984992617

 

Filipsa Sūzana Elizabete. Atelpa : romāns / no angļu val. tulk. Ieva Stūre ; vāka aut. Kristians Šics. - Rīga : Apgāds Kontinents, 2007. - 412 lpp.  ISBN 9789984352992

 

Gediss Džons Lūiss. Aukstais karš / no angļu val. tulk. Haralds Matulis ; red. Antra Lezdiņa. - Rīga : Atēna, 2007. - 303 lpp., [16] lpp. iel. : il., kartes ; 24 cm. - (Dzīvā vēsture). - Bibliogr.: [273.]-283. lpp.  ISBN 9789984342528

 

Geislere Dagmāra (1958-). Vanda- ļoti slepeni! : Jaunākās piezīmes / no vācu val. tulk. Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 122, [3] lpp.  ISBN 9789984232379

 

Grēviņš Valdis (1895-1968.). Tas trakais kavalieru gads / sast. Inta Čaklā ; diz. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2007. - 142, [1] lpp. : il. ; 20 cm.  ISBN 9789984792422

 

Helgasons Halgrīms (1959-). 101 Reikjavīka / tulkojis Dens Dimiņš ; māksl. Iveta Zāģere. - Rīga : Valters un Rapa, 2007. - 395, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 978998476

 

Helgasons Halgrīms (1959-). 101 Reikjavīka / tulk. Dens Dimiņš ; māksl. Iveta Zāģere. - Rīga : Valters un Rapa, 2007. - 395, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 978998476

 

Iserliss Stīvens (1958-). Kāpēc Bēthovens izgāza zupu un vēl daudzi citi stāsti par slaveniem komponistiem / no angļu val. tulk. Ināra Jakubone ; māksl. Deniss Zatravkins. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 145, [2] lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9789984232355

 

Jānis Pāvils pāvests (1920-2005.). Pāvesta Jāņa Pāvila II lūgšanas : iedvesmas vārdi / no angļu val. tulk. Māra Zviedre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 199 lpp. ; 20 cm.  ISBN 9789984379944

 

Jāņu fotoalbums / sast. Pēteris Korsaks un Ligita Leja ; māksl. Aivars Sprūdžs. - Rīga : Norden AB, 2007 : Jelgavas tipogr. - 179 lpp. : il. ; 24 cm. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu un vācu val.  ISBN 9789984713304

 

Jursenāra Margerita (1903-1987.). Coup de grâce / no franču val. tulk. Gita Grīnberga ; red. Antra Lezdiņa. - Rīga : Atēna, 2007. - 119, [1] lpp. ; 21 cm. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties).  ISBN 9789984342641

 

aug tavs dārzs? / Volts Disnejs ; tulk. Zigurds Skābardis. - Rīga : Egmont Latvija, 2007. - [27] lpp. : il. ; 21 cm. - (Vinnija Pūka domīgā vieta). - 003-.  ISBN 9984-09-748-X

 

 

Kaijaks Jānis (1931-). Mazliet par sevi un Operetes teātri / māksl. Normunds Pucis. - Rīga : Izdevniecība "Pētergailis", 2007. - 198 lpp., [16] lpp. iel. ; 24 cm.  ISBN 9789984332048

 

izaudzināt lielisku pusaudzi : rokasgrāmata vecākiem un pedagogiem / tulk. Linda Vabule ; red. Kristīne Langluā. - Rīga : Valters un Rapa, 2007. - 271 lpp.  ISBN 978998479900X

 

Kāpēc lietas nekrīt augšup? : pasaka / tulk. Z. Skābardis. - Rīga : Egmont Latvija, 2006. - 28 lpp. : il.  ISBN 9984-09-709-9

 

top zirnekļa tīkls? / Volts Disnejs ; tulk. Zigurds Skābardis. - Rīga : Egmont Latvija, 2007. - [27] lpp. : il. ; 21 cm. - (Vinnija Pūka domīgā vieta). - Bērniem vecākiem par trīs gadiem.  ISBN 9789984097770

 

Kellija Ketija. Vienīgā / no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; vāka aut. Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 493 lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984352947

 

Keiss Džons. Rēgu deja / no angļu val. tulk. Aija Čerņevska ; vāka aut. Kristiāns Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 491, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984352800

 

Kijosaki Roberts T. (1947-1947-). Bagātā tēva bagātais un atjautīgais dēls : kā sniegt savam bērnam pirmās zināšanas par finansēm / no angļu val. tulk. Jānis Markots ; red. Kristīne Kupce, Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 269 lpp. : il. ; 22 cm.  ISBN 9984-371-47-6

 

Kļavis Aivars. Viņpus vārtiem : vēsturiska triloģija / māksl. Rihards Delvers. 2. grām. Rīgas kuprītis. - Rīga : Nordik, 2007. - 390 lpp.  ISBN 9789984792453

 

Kosteņecka Marina (Марина Григорьевна) (1945-). Lēti pārdodu klaunu. - Rīga : Antēra, 2007. - 476, [3] lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9789984719467

 

Kristofa Agota. Lielā burtnīca / tulk. Jānis Joņevs ; red. Sigita Kušnere ; māksl. Aigars Ozoliņš. - Rīga : Valters un Rapa, 2007. - 407, [1] lpp.  ISBN 9789984768366

 

Krizantēmu sniegs : Austra Skujiņa atcerēs, apcerēs, versijās / Sast. Jānis Zālītis ; vāka diz. Aldis Aleks : SIA €܁pgāds Mansards€Э ; Rīga, 2007. - 244 lpp.  ISBN 9789984988085

 

Kūntss Stīvens. Nodevējs : Romāns / no angļu val. tulk. Āris Jansons ; vāka aut. Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2007. - 443 lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984352961

 

Kurp saulīte naktī dodas? : stāsts pirmssk. vecuma bērniem / Disney, Inc. ; tulk. Zigurds Skābardis ; red. Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, 2007. - [28] lpp. : krās. il. ; 20x20 cm. - (Vinnija Pūka Domīgā vieta). ISBN 9984-09-783-8

 

Kurts-Mālere Hedviga. Dimanti un pērles : romāns / no vācu val. tulk. Inga Dalbiņa ; māksl. Gunta Ozoliņa. – Rīga : Skarabejs , 2007. - 190 lpp. - Deizija Hallere - amerikāņu miljonāra meita, apceļojot tēva dzimto zemi Vāciju, iekļūst nepatīkamā un bīstamā piedzīvojumā. ISBN 9789984780252

 

Labs labam vagu dzen : mūsu sakāmvārdi un parunas / sast. Māra Treiberga ; diz. Aivars Sprūdžs. - Rīga : Lietusdārzs, 2007. - 96 lpp. : il. ; 22 cm.  ISBN 9789984993409

 

Lāču Andrejs. Lāča sirds / Lāču Andrejs. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, 2007. - 390, [2] lpp. : il., karte ; 31 cm.  ISBN 9789984809038

 

Latviešu tautas pasakas : Izlase. - Grāmata sagatavota pēc 1956.gada izdevuma ; 2.izdevums. / māksl. Pāvils Šēnhofs  - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2007 ; - 486 lpp.  ISBN 9789984401867

 

Latviešu-vācu vārdnīca : Lettisch-deutsches Wörterbuch / sast. Valdis Bisenieks ; red. Maija Tiltiņa. - Rīga : Atēna, 2007. - 1367 lpp. ; 24 cm.  ISBN 9789984342634

 

Levicka Marina (1946-). Īsa traktoru vēsture ukraiņu valodā / no angļu val. tulk. Ieva Elsberga, red. Diāna Spertāle ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 282, [2] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984377957

 

Luīze Heija 90 minūtēs : Mistika - vienkārši par sarežģīto! / no krievu val. tulk. M. Saturiņa. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007. - 94 lpp. ; 21 cm. - (Ievērojamie mistiķi - 90 minūtēs!).  ISBN 9789984750422

 

Makinija Megana. Jautrā atraitne / no angļu val. tulk. Maija Brīvere. - Rīga : Kontinents, 2007. - 364, [3] lpp. - (Pasaules betsellers).  ISBN 9789984352848

 

Makjuans Ians (1948-). Sestdiena / no angļu val. tulk. Aija Vālodze ; red. Aija Lāce ; mākls. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 319, [1] lpp.  ISBN 9789984402376

 

Makkols Smits Aleksandrs (1948-). Draugi, mīļākie, šokolāde / no angļu val. tulk. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 227, [1] lpp.  ISBN 9789984379213

 

Mazvērsīte Daiga (1965-). Raimonds Pauls : Pieskāriens : Raimonds Pauls un latviešu mūzikas kultūra / Leona Baloža fotoversija. - Rīga : Madris, 2006. - 130, [12] lpp. : il. ; 31 cm. - Kopsav. angļu val.  ISBN 9984-312-05-4

 

Miezere Baiba. Maksājumu kartes / red. Andris Mukāns. - Rīga : Hipotēku bankas finanšu konsultāciju centrs, 2006 : Elpa-2. - 159, [1] lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 159.-[160.] lpp. (Vēsturisko faktu cienītāji atradīs interesantas ziņas par maksājumu karšu attīstību Latvijā un pasaulē).   ISBN 9984-7434-5-4

 

Meiers Roberts Dž. Ceļvedis cilvēces aizvēsturē : Vienkārši un saprotami par cilvēces pirmsākumiem! / no angļu val. tulk. Agnese Kaupiņa ; red. Margita Pētersone ; mākls. Armīns Ozoliņš, Jānis Esītis. - Rīga : Dienas grāmata, 2007 : Laikraksta Diena izdevums. - 350 lpp. : il. ; 21 cm.  ISBN 9789984789392

 

Mežierīcība Latvijā : Rakstu krājums / sast. Aija Zviedre ; galv. red. Juris Matīss. - Rīga : Vizuālais elements, 2007. - 230 lpp. : tab ; shēmas ; il. ; 22 cm.  ISBN 9789984967462

 

Morels Dāvids. Maitasputns / no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns ; māksl. Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 413, [3] lpp.  ISBN 9789984352824

 

Mūks Roberts (1923-2006.). Apaļais cilvēks - Dieva kopija : esejas un dzejoļi / māksl. Normunds Pucis ; red. Anda Kubuliņa. - Rīga : Valters un Rapa, 2007. - 258, [1] lpp. : portr. ; 20 cm. - Bibliogr.: [253.] lpp.  ISBN 9789984805047

 

Di Morjē Dafne (1907-1989.). Mana māsīca Reičela / no angļu val. tulk. Silvija Brice ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 342, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zelta klasika).  ISBN 9789984378978

 

Ņūmena Šārena. Da Vinči koda patiesā vēsture / no angļu val. tulk. Normunds Pukjans. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 351 lpp.  ISBN 9789984378602

 

Rausis : latviešu tautas pasaka / māksl. Dace Liepa. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, 2007 : Madonas poligrāfists. - [11] lpp. : il. ; 23 cm. - (Pasakas ikvienam cilvēkbērnam).  ISBN 9984-7641-7-6

 

Reinoldss Simons. Labāk nekā šokolāde : 50 pārbaudīti paņēmieni, kā būt laimīgākam / no angļu val. tulk. Dace Rudzīte ; māksl. Sanita Romančuka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 : a/s "Preses nams". - 143 lpp. : zīm. ; 17 cm.  ISBN 9789984377339

 

Repše Gundega (1960-1960-). Pilsoniskā rasa / red. Gundega Blumberga ; mākls. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2007. - 192, [3] lpp. ; 22 cm.  ISBN 9789984789484

 

Restberga-Zalta Mirdza. Latviešu-spāņu vārdnīca : ap 50 000 vārdu = Diccionario letón-español : aprox. 50 000 palabras. - Latvija : autorizd. 2006 : Tipogr. Ogrē. - 715 lpp. ; 21 cm. 

 ISBN 9984-8001-3-X

 

Robotems Maikls. Pazudušie : romāns / tulk. Ieva Kalnciema ; vāka aut. Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 445 lpp.  ISBN 9789984352886

 

Rullē uz nebēdu : autoprieks anekdotēs / il. Gatis Šļūka ; sast. Andris Tiļļa. - Rīga : Lauku Avīze, 2007. - 111 lpp. : il. ; 20 cm.  ISBN 9789984542225

 

Sisenis un skudra : latviešu tautas pasaka / māksl. Dace Liepa. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, 2007. - [11] lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9984-7641-2-5

 

Skrjabe Anita. Ābeles apskāvienos / red. Ilga Klotiņa. - Rīga : Poligrāfijas Infocentrs, 2006. - 94 lpp.  ISBN 9984-7647-8-8

 

Šneidere Mudīte (1934-1934-). Dita iziet dzīvē / Mudīte Šneidere ; red. Mārīte Gulbe ; māksl. Arta Ozola- Jaunarāja. - Rīga : Jumava, 2007. - 162, [1] lpp., [9] lp. iel. ; 25 cm.  ISBN 9789984382982

 

Strādāsim kopā! / Volts Disnejs ; tulk. Zigurds Skābardis ; red. Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, 2006. - [28] lpp. : il. ; 20 cm. - (Simtjūdžu meža mācības). – Virstit Vinnijs Pūks.  ISBN 9984-09-737-4

 

Schlossmuseum Rundāle : [Museumsführer] = Rundāles pils muzejs : muzeja ceļvedis / teksta aut. Imants Lancmanis ; māksl. Normunds Pucis ; fotogr. Ints Lūsis, Imants Lancmanis . - Rīga : Jumava, 2007. - 127 lpp. : il., plāns ; 24 cm. - Teksts paralēli vācu, latviešu, angļu, krievu valodā.  ISBN 9789984382777

 

Šmits Luijs (1907-1985.). Un notika tas tā / Līvijas Akurāteres pieraksts ; lit. red. Ligita Bībere. - Rīga : Valters un Rapa, 2007. - 184, [1] lpp. : il. ; 20 cm + 1 krās. attēls.  ISBN 9789984799025

 

Šūberte Janīna. Jānis Čakste un Jelgava / Janīna Šūberte ; red. Anitra Pārupe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 150, [1] lpp., [4] lpp. krās. iel. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 149.-150. lpp.  ISBN 9984-7836-8-5

 

Šuvajevs Igors (1963-). Filosofija kā dzīvesmāksla / red.Aigars Cinis ; vāku noform. Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 152 lpp.  ISBN 9789984379111

 

Tāda ir dzīve. Dzīve ir tāda / māksl. Irēna Žguta ; red. Guna Pitkevica : atziņas no Kornēlijas Apškrūmas krātuvēm. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 165, [1] lpp.  ISBN 9789984402918

 

Tīre Irina (1937-). Liepāja grafikās / tekstu aut. Irina Tīre, Gunārs Silakaktiņš, Aldis Kļaviņš. - Latvija : Poligrāfijas infocentrs, 2007 : a/s Preses nams. - 143, [1] lpp. : il. ; 30 cm. - Latviešu un angļu val.  ISBN 9984-7649-2-3

 

Tvens Marks (1835-1910). Haklberija Fina piedzīvojumi / no angļu valk. tulk. Mirdza Ķempe ; māksl. Viesturs Grants ; red. Diāna Spertāle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 375 lpp.  ISBN 9789984378282

 

Vari paļauties uz mani / Volts Disnejs ; tulk. Zigurds Skābardis ; Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, 2006. - [28] lpp. : il. ; 20 cm. - (Simtjūdžu meža mācības). – Virstit Vinnijs Pūks.  ISBN 9984-09-738-2

 

Vasmu Herbjorga. Bēgšana no Franka / no norv. val. tulk. Raita Kozlovska ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 325 lpp.  ISBN 9984-378-55-1

 

Vinķele Rūta. Medicīnas svešvārdu vārdnīca : 15000 šķirkļu un to skaidrojumu / māksl. Uldis Baltutis ; red. Ženija Indāne. - Rīga : Avots, 2007. - 959 lpp. ; 19 cm. ISBN 9789984800189

 

Vonnegūts Kurts (1922-2007.). Cilvēks bez valsts / no angļu val. tulk. Jānis Elsbergs ; mākls. Solvita Ozola ; red. Māra Rūmniece. - Rīga : Tapals, 2007. - 100, [2] lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9789984796246

 

Zandberga Zoja. Kailums : dzeja, tēlojumi un pasakas / lit. red. Modris Zihmanis, Kirils Bobrovs ; māksl. Aldis Kļaviņš. - Liepāja : LPA LiePA, 2007. - 111, [1], 112 lpp. : il. ; 21 cm. -   ISBN 9984-7547-5-8

 

Zanders Viesturs (1964-). Rīgas Latviešu biedrība (1868-1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs / lit. red. Ruta Puriņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006 : Latgales druka. - 158 lpp. : il. ; 24 cm.   ISBN 9984-8023-1-0

 

Zaraņska Joanna. Klasiskās pasakas : mācīsimies angliski! / Joannas Zaraņskas angļu teksts ; Irēnas Birzvalkas latviešu teksts. - Rīga : Madris, 2007. - 143, [1] lpp. : il. ; 28 cm.  ISBN 9789984314693

 

Zelta tīnīte : latviešu tautas pasakas / il. K.Sūniņš ; lit.apstr.A.Bauga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001 : a/s "Poligrāfists". - 143, [4] lpp., 16 lp. krās. il. : il. ; 22 cm.  ISBN 9984-17-985-0

 

Žīgure Dzintra. Mans laiks / mākls. Māra Alševska ; red. Ilze Cine : dziednieces Dzintras Žīgures dzejoļi un atklāsmes. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 79 lpp.  ISBN 9789984401874

 

Žuravska Dzintra. Uz baltās nebūtības sliekšņa : romāns / māksl. Ērika Tomsone ; atb. par izdev. Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2007. - 219 lpp.  ISBN 9789984759500

 

Zvaigzne Jānis. Kas ir Litene? / red. Ilona Vītola. - Gulbene : Vītola izdevniecība, 2006. - 370 lpp. : il., kartes ; 25 cm. - Bibliogr.: 358.-369. lpp.  ISBN 9984-96947-9

 

Zvirgzdiņš Juris (1941-). Knorke!, jeb, Tobiass un Fufū meklē Mocartu / il. Signe Ērmane-Ļitvina ; red. Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2007. - 77, [2] lpp. : il. ; 26 cm.  ISBN 9789984984664

 

Акунин Борис. Алмазная колесница. - Москва : Захаров, 2007. - 720 с. - (т. 1.).  ISBN 9785815906976

 

Косарев А.Г. Загадки старинных кладов. - Москва : Вече, 2007. - 512 с. - (Антология кладоискательства).  ISBN 9785953320368

 

Кравченко Леонид Петрович. Как я был телевизионным каммикадзе. - Москва : АиФ Принт, 2005. - 256 с.  ISBN 5-947360-55-1

 

Маринина Александра. Черный список : роман. - Москва : Эксмо, 2007. - 416 с.  ISBN 9785699109524

 

Секлитова Л.А. Высший Разум открывает тайны. - 2-е изд., исп. - Москва : Амрита-Русь, 2006. - 432 с. - (За гранью непознанного).  ISBN 5-943554-47-5

 

Скляренко В.М. 50 знаменитых городов мира. - Харьков : Фолио, 2006. - 509 с. - (100 знаменитых).  ISBN 966-03-3428-1

 

Скляренко В.М. 50 знаменитых царственных династий . - Харьков : Фолио, 2007. - 509 с. - (100 знаменитых).  ISBN 9789660337367

 

Форсайт Федерик. Икона : роман. - Москва : Эксмо, 2007. - 544 с.  ISBN 9785699220700

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.