Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2007. gada Jūlijs

Aherna Sesilija (1981-). P.S. Es tevi mīlu / no angļu val. tulk. Daina Borovska ; māksl.Vita Lēnerte ; red.Mirdza Kalva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 415, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984376646

Andersens Hanss Kristians. Īkstīte : Pasaka pirmssk. un jaun. sk. vecumam / il. S.Škopa ; no vācu val. tulk. A.Bauga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998 : r/a "Latvijas karte". - 29, [1] lpp. : krās. il. ; 29 cm.  ISBN 9984170454

Angļu valodas izrunas vārdnīca : Ap 55 000 vārdu / sast.Dzintra Kalniņa ; red.Elita Roze ; māksl.noform.Juris Karčevskis. - Rīga : Avots, 2007. - 669 lpp. ; 17 cm.  ISBN 9789984800202

Apškrūma Kornēlija (1937-). Baltā ticībā : dzejas izlase / māksl.Māra Alševska ; red.Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 126, [1] lpp. : il.  ISBN 9789984402321

Balode Ineta (1964-). Latviešu-zviedru sarunvārdnīca  / red.Ilze Kačevska ; māksl.Reinis Druvietis. - Rīga : Norden AB, 2006. - 255 lpp. ; 17 cm.  ISBN 998471327X

Bauers Ērihs. Senču spēks / Ģimenes liktenis horoskopos / no vācu val.tulk.Irīda Miska ; māksl.Arta Ozola- Jaunarāja. - Rīga : Jumava, 2007. - 206 lpp. : il. ; 21 cm.  ISBN 9789984382944

Bergena Līna. Budisms 90 minūtēs / ezoterika - vienkārši par sarežģīto! / no krievu val. tulk. Dz. Dāvidsone ; māksl.A.Nikolajevs. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007. - 100, [3] lpp. : il. ; 20 cm. - (Visas pasaules ezoterika - 90 minūtēs!).  ISBN 9789984750330

Bernels Marks. Hameleons : Romāns / tulk. Guna Niedra ; vāka aut. Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2007. - 478 lpp.  ISBN 9789984352916

Bērugs Rihards (1964-). Latviešu-norvēģu sarunvārdnīca  / red.Ilze Kačevska ; māksl.Reinis Druvietis. - Rīga : Norden AB, 2006. - 255 lpp. ; 17 cm.  ISBN 9984713288

Bērziņš Guntis. Bāra ABC : rokasgrāmata bārmenim / red.Andris Mukāns. - Rīga : Turība, 2007. - 220 lpp. : il. ; 20 cm. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; 19). - Bibliogr.: 215. lpp.  ISBN 9789984766911

Bremona Ana. Spāņu valoda : katru dienu mācieties spāņu valodu tikai 15 minūtes / no angļu val.tulk. Edgars Briška ; red.Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 160 lpp. : il. ; 19 cm. - Teksts latviešu un spāņu val.  ISBN 9984374092

Ceidlere Birgita. Klods Monē : dzīve un darbi / no vācu valodas tulkojusi Austra Avotiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 95 lpp. : il. ; 20 cm. - (Mākslinieki tuvplānā).  ISBN 9984031772

Civilprocesa likums. - 6. izd. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2007. - 313 lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Vēstneša bibliotēka). - Bibliogr.: 311. lpp.  ISBN 9984731715

Darels Lorenss (1912-1990). Jūras Veneras atspulgi / māksl.Armands Dišers ; no angļu val. tulk. Māra Rūmniece. - Rīga : Nordik, 2007 : a/s "Preses nams". - 212, [3] lpp. ; 21 cm. - Ietver bibliogr.  ISBN 9789984792354

Daulinga Klēra. Mana brīnišķīgā šķiršanās / no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga. - Rīga : Kontinents, 2007. - 443lpp.  ISBN 9789984352954

Dināna Sāra. Kurtizānes sabiedrotais / red.Pēteris Jankavs ; no angļu val. tulk. Valda Melgalve. - Rīga : Atēna, 2007. - 439 lpp. : kartes ; 23 cm. - Ietver bibliogr.  ISBN 9789984342573

Druā Rožē Pols (1949-). Es skaidroju meitai filosofiju / no franču val.s tulk. Aija Spridzāne ; vāka diz.Māris Subačs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 78, [1] lpp. ; 20 cm.  ISBN 9789984400778

Felbingers Udo. Anrī de Tulūzs Lotreks : dzīve un darbi / no vācu valodas tulkojusi Inga Rozentāle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 95 lpp. : il. ; 20 cm. - (Mākslinieki tuvplānā).  ISBN 9789984232126

Folkss Sebastians (1953-). Putna dziesma / no angļu val. tulk. Daina Borovska ; red.Ligita Bībere ; māksl.Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 435, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9984367673

Forands Ilgvars. Menedžmenta autoritātes / red.Inta Ceļdoma. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2007. - 212 lpp. : il.,tab.  ISBN 9984955842

Fridrihsone Mirdza (1933-). Vēju palete / red.Jānis Polis. - Cēsis : Kultūras biedrība "Harmonija", 2007. - 168 lpp. : portr. ; 18 cm.  ISBN 9789984984049

Garsija Markess Gabriels. Pulkvedim neviens neraksta : īsromāns / no spāņu val.tulk. Voldemārs Meļinovskis. - Rīga : Atēna, 2007. - 100 lpp.  ISBN 9789984342726

Geikins Ārijs. Otrajā realitātē / Kādas dzīves atmiņu mozaīka. - Rīga : Apgāds ARTE, 2007. - 498 lpp. : il.  ISBN 9789984991610

Goldinga Silvija. Vācu valoda : katru dienu mācieties vācu valodu tikai 15 minūtes / no angļu val. tulk.Anita Kulačkovska ; red.Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 160 lpp. : il. ; 19 cm. - Teksts latviešu un vācu val.  ISBN 9984374076

Grabis Jānis (1939-). Rokasgrāmata / vāka noform.Inese Markeviča. - Rīga : Avots, 1999. - (Sērija "Palīgs amatniekam"). 1.daļa. - 2 d. : il. ; 21 cm.  ISBN 5401010818

Grabis Jānis (1939-). Rokasgrāmata /vāka noform.Inese Markeviča ; red.Gunita Hildebrante. - Rīga : Avots, 2000. - (Sērija "Palīgs amatniekam"). 2.daļa. - 2 d. : il. ; 21 cm.  ISBN 5401011008                                                                             

Gripari Pjērs. Muftāra ielas ragana un citas Brokā ielas pasakas / māksl. Elita Šmēdiņa ; no franču val.tulk.Katrīna Kukaine. - Rīga : Omnia mea, 2007. - 86, [2] lpp. : il. ; 22 cm.  ISBN 998497569X

Itkonene Mirja. Latviešu-somu sarunvārdnīca / red.Ilze Kačevska ; māksl.Reinis Druvietis. - Rīga : Norden AB, 2006. - 250 lpp. ; 17 cm.  ISBN 9984713261

Izglītības ceļvedis, 2007 : augstākā izglītība, pieaugušo izglītība, mācības ārzemēs, profesionālā izglītība, vidējā izglītība, interešu izglītība : informatīvs izdevums. - Rīga : SIA "LATAUT KOM", 2007. - 184 lpp. : krās. il., tab. ; 30 cm.  ISBN 9789984391526

Jaunsudrabiņš Jānis (1877-1962). Baltā grāmata : simts tēlojumu vārdos un līnijās / Jānis Jaunsudrabiņš ; autora il. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 407 lpp. : il. ; 21 cm. - (Lasītprieks!).  ISBN 9984374475

Karloss Kastaņeda : 90 minūtēs : filozofija - vienkārši par sarežģīto! / māksl.A.Nikolajevs ; no krievu val. tulk. M. Saturiņa. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007. - 148 lpp. ; 20 cm. - (Visas pasaules filozofija - 90 minūtēs!).  ISBN 9789984750385

Kesidija Ketija. Dizija / no angļu valodas tulkojusi Maira Jēgere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 183, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9984374173

Kesidija Ketija. Indigo zilais / no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 163, [1] lpp.  ISBN 9789984376653

Kincāns Vladimirs (1956 -). Lietišķā etiķete un protokols / red.Aigars Cinis ; vāku zīm.Aldis Aleks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999 : a/s "Poligrāfists". - 69, [3] lpp. : zīm., sh. ; 20 cm. - Bibliogr. teksta beigās (20 nos.).  ISBN 998404713X

Koelju Paulu. Burvja piezīmes : [romāns] / no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 274 lpp.  ISBN 9789984232386

Koula Mārtina. Nojausma / no angļu valodas tulkojusi Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - 344 lpp. ; 24 cm.  ISBN 9984373673

Krauze Rolands. Par dzīvojamo telpu īri : likums ar komentāriem / māksl.Marina Selunska. - 3. papild. izd. - Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2006. - 218 lpp. ; 23 cm. - Bibliogr.: 214.-218. lpp.  ISBN 9984790142

Kriminālprocesa likums. - 3. izd. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006. - 347 lpp. - ("Latvijas Vēstneša" bibliotēka).  ISBN 9984731677

Kuksona Ketrīna. Keita Henigena / māksl.Arnis Zariņš ; no angļu val.tulk.Maira Jēgere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 238, [2] lpp.  ISBN 9789984375502

Kuksona Ketrīna. Keitas Henigenas meita / māksl.Arnis Zariņš ; no angļu val.tulk.Maira Jēgere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 270, [2] lpp.  ISBN 9789984379485

Kultūra un vara. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2007]. - 155 lpp.  ISBN 9984802612

Kur mācīties? : profesionālā izglītība / sast. Astrīda Andersone ; vāku noform.Ilze Vītola. - Rīga : N.I.M.S., 2007. - sēj. : tab., il. (dažas krās.) ISBN 9789984693088

Laicens Linards (1883-1938). Skaistā Itālija / Rīga : [b.i.], 2007 : SIA "N.I.M.S.". - 142 lpp. : il. ; 21 cm.  ISBN 9789984391892

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss : kodeksa teksts ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2007. gada 5.aprīlim. - Rīga : Firma "AFS ", 2007. - 199, [1] lpp. ; 20 cm.  ISBN 9984787257

Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni / Žanetas Ozoliņas redakcijā ; Stratēģiskās analīzes komisija ; vāka diz.Kristīne Plūksna. - Rīga : Zinātne, 2007. - 292 lpp. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju.  ISBN 9789984767925

Likumu terminu vārdnīca / sagat. aut. kol.: Ilze Amona ... u.c. - 2. papild. izd. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2004. - 368 lpp. ; 21 cm.  ISBN 9984731413

Lī Frānsisa Linda. Sātans sieviešu līgā / no angļu val.tulk.Gunita Mežule ; vāka aut.Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2007. - 443, [1] lpp.  ISBN 9789984352930

Lodži Frančeska. Itāļu valoda : katru dienu mācieties itāļu valodu tikai 15 minūtes / no angļu val. tulk.Māris Kancāns ; red.Dace Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 160 lpp. : il. ; 19 cm. - Teksts latviešu un itāļu val.  ISBN 9984374068

Lūle Vīlma : 90 minūtēs / Mistika - vienkārši par sarežģīto! ; no krievu val.tulk.A.Cebura ; māksl.A.Nikolajevs. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2007. - 86 lpp. ; 20 cm. - (Ievērojamie mistiķi - 90 minūtēs!).  ISBN 9789984750415

Makins Andrejs (1957-). Franču testaments : romāns / no franču val. tulk. Gita Grīnberga ; red.Antra Lezdiņa ; atdz.Valdis Bisenieks ; vāka diz.Māris Ābele. - Rīga : Atēna, 2007. - 214, [1] lpp. ; 23 cm.  ISBN 9984342433

Mana lielā pasaku grāmata. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 125 lpp. : il. ; 30 cm.  ISBN 9789984400426

Manela Beatriksa. Apburtā sirds : romāns / māksl.Aija Andžāne ; tulk.Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2007. - 152 lpp. - (Skolas romāns).  ISBN 9789984382821

Martiness Giljermo. Slepkavība Oksfordā : elegants, intelektuāls kriminālromāns / no spāņu val. tulk. Edgars Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 117 lpp.  ISBN 9789984401393

Melcers Breds. Spēle ar nullēm : romāns / vāka aut. Dairis Hofmanis ; tulk.Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2007. - 460 lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984352909

Mērdoka Airisa (1919 - 1999). Savvaļas roze : romāns / tulk. Daina Ozoliņa ; red.Anda Brazauska ; māksl.Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 319 lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984376752

Montenerijs Ričards. Rožukroņa meitenes : romāns / tulk. Ingūna Gulbe ; red.Ingūna Jundze ; vāka aut. Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 427 ,[1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984352831

Muktupāvela Laima (1962-). Totēmi / fot.Armands Lācis ; māksl. Maruta Raude. - Rīga : Jumava, 2007. - 248, [3] lpp., [3] lp. iel. : il. ; 24 cm.  ISBN 9789984382685

Ņekrasova Irina. Vanga : Brīnumainās izdziedināšanas un gaišredzības fenomens / māksl.Rihards Delvers ; no krievu val.tulk.Haralds Šēnknehts. - Rīga : Tapals, 2007. - 212, [2] lpp.  ISBN 9789984796260

Overijs Ričards. Diktatori : Hitlera Vācija un Staļina Krievija / no angļu val. tulk. Āris Jansons. - Rīga : Atēna, 2006. - 757 lpp., [32] lpp. iel. : kartes ; 24 cm. - (Dzīvā vēsture). ISBN 9984341976

Parīze : ceļvedis un karte / red.Biruta Alksne ; no angļu val. tulk. Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 96 lpp., 1 iel. karte : il., kartes ; 16 cm. - (Kabatas ceļvedis).  ISBN 998437842X

Polis-Polītis Uldis. Dārza malā vasariņa / māksl.Linda Anna Raistere ; noform.Vita Lēnerte. - Rīga : Jumava, 2007. - 63, [1] lpp. : il. ; 24 cm.  ISBN 9789984382807

Pozņaka Vivita (1969-). Kāzas : praktiski padomi kāzu rīkošanā / lit.red.Ginta Poriete ; datorgr.Jānis Pavlovskis. - Rīga : PIC, 2007. - 156, [4] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm.  ISBN 9789984809052

Radzinskis Edvards (1936-). Rasputins / no krievu val. tulk.Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 536 lpp., [32] iel. lpp. ; 23 cm. - Bibliogr.: [517.]-529. lpp.  ISBN 9789984375960

100 diktatori / sast. Edvīns Spriņģis. - Rīga : Aplis, 2007. - 303 lpp. : il.  ISBN 9984102068

Sisnerosa Isabela. Spāņu valoda trīs mēnešos / Isabela Sisnerosa ; no angļu val. tulk. un adapt. Māra Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2002]. - 254 lpp. ; 22 cm.  ISBN 9984224775

Sorensena Annelīse. Barselona / no angļu val. tulk. Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 160 lpp. : il., kartes ; 19 cm. - (Ceļvedis top 10).  ISBN 9789984400631

Stīla Daniela. Patvērums / no angļu val. tulk. Baiba Gabranova ; red.Gaida Siliņa ; vāka aut.Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 412, [1] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).  ISBN 9789984352855

Stāraste Margarita (1914-). Dūc kukainīši : latviešu tautasdziesmas / sakārt. un il. Margarita Stāraste ; red.Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - [32] lpp. : il. ; 29 cm.  ISBN 9789984401614

Strautmane Aija. Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē : tavas pārvērtības / zīm.Terēze Strautmane ; māksl.Ineta Berkmane. - Rīga : Jumava, 2007. - 96, [3] lpp. : il. ; 18 cm. - (Tavas pārvērtības). - Bibliogr.: [98.] lpp.  ISBN 9789984382760

Teilore Linda (1965-). Saņemies un dari / no angļu val. tulk.Liāna Niedra ; vāku aut.Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2007. - 458, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984352787

Tvinings Džeimss. Melnā saule : Romāns / tulk.Māra Poļakova ; red.Ingūna Jundze ; vāka aut. Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 422 lpp. : 21 cm.  ISBN 9789984352862

Ustinova Tatjana (1968-). Nekrietno laiku hronika : romāns / tulk.Imants Auziņš ; māksl.Arnis Kilbloks ; red.Ligita Bībere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 327,[1] lpp. ; 21 cm. - (Tatjana Ustinova pirmā starp labākajām).  ISBN 9789984379388

Ustinova Tatjana (1968-). Tuvie ļaudis : romāns / tulk.Imants Auziņš ; māksl.Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 388,[1] lpp. ; 21 cm. - (Tatjana Ustinova pirmā starp labākajām).  ISBN 9789984376301

Vaitvika Džeina. Angļu valoda : katru dienu mācieties angļu valodu tikai 15 minūtes / tulk. Rita Ruduša ; red. Ieva Tarvida. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 160 lpp. : krās. il. ; 19 cm. - (Katru dienu 15 minūtes).  ISBN 9984373703

Valdbergs Miks. Lidojošie ziedi : pasaka / [Rīga] : MIA-Press, 2007. - 16 lpp.  ISBN 9984031772

Vermeulens Niko. Derīgie augi : enciklopēdija / no angļu val. tulk. Maruta Kusiņa ; tulk. red. Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 320 lpp. : krās. il. ; 24 cm. - Rād.: 312.-320.lpp.  ISBN 998436092X

Vīksniņa-Driķe Inta. Visu gadu ziedos gāju / il.Inta Rubene. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2007. - 55 lpp. : il., notis ; 24 cm.  ISBN 9789984291352

Vīķe-Freiberga Vaira (1937-). V.V.-F. 4 plus 4 : runas 1999-2007 / māksl.Normunds Pucis. - Rīga : Pētergailis, 2007. - 646 lpp., [2] lp. iel. kartes : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu val., biogrāfija un kopsavilkums latviešu, angļu, franču, krievu un vācu val.  ISBN 9789984332109

Zirnītis : Ilustrētā angļu-latviešu vārdnīca : 280 vārdu / tulk. Sandra Rutmane ; red.Dace Lāže. - Rīga : Egmont Latvija, 2006. - 32 lpp. : il. ; 30 cm. - Teksts latviešu un angļu val.  ISBN 9984096947

Брикер Мария. Изысканный адреналин : роман / Москва : Эксмо, 2007. - 352с.  ISBN 9785699209002

Бушков Aлександр. охота на Пиранью / Москва : олма-пресс, 2006. - 638 c. - (Русский сериал).  ISBN 5224005647

Воронин Aндрей. Слепой : Могила тамплиера : роман / Минск : Современный литератор, 2007. - 320 с.  ISBN 9789851413948

Данилова A. В. Первая жена Иуды : повести / Москва : Эксмо, 2007. - 384 с. - (Детектив по Фрейду).  ISBN 9785699205950

Коллинз Синтия. 500 стильных вариантов маникюра : для 4 сезонов года / Ростов-на-Дону : Еникс, 2006. - 128 с. : ил. - (артлайн).  ISBN 5222085481

Корсун И.Ф. Современний русский травник /  Москва : Рипол классик, 2007. - 382 с.  ISBN 9785386000257

Малышева Aнна. Город без полиции : роман /  Москва : AСТ-рель, 2006. - 318 с.  ISBN 9789851604384

Натан Мелисса. официантка : роман /  СПб : Ред Фиш.ТИД амфорпа, 2006. - 367 с.  ISBN 5483001338

Семенов юлиан. Противостояние : Тасс уполномочен заявить : романы / юлиан Семенов. - Москва : Вече, 2007. - 608 с. - (Мастера военных приключенний).  ISBN 9785953318709

Успенский Михаил. Три холма, охраняющие край света : Фантастическийроман / Михаил Успенский. - Москва : Эксмо, 2007. - 384 с. - (Жихарь иК).  ISBN 9785699212217

Флейшгауэр Вольфрам. Пурпурная линия : роман / Вольфрам Флейшгауэр. - Москва : аст, 2005. - 441 с.  ISBN 5170221606

Шелвис Джилл. Не везет так не везет : роман / Джилл Шелвис. - Москва : аст, 2007. - 317с.  ISBN 5170396635

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.