Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2007. gada Jūnijs

Akselsone Maigula. Tā, kas es nekad nebiju /  no zviedru val. tulk. Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 359, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9984377636

Ančevskis Valērijs. Auto! Stop! - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006. - 171, [1] lpp., [8] lpp. krās. iel. ; 23 cm : il. - (Vēju roze).  ISBN 9984232190

Ankrava Sigma. Lāčplēsis, karalis Artūrs un Svētais Grāls - 2., papildinātais izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006. - 285, [3] lpp., [16] lpp. krās. iel. : il., kartes ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju.  ISBN 9984377466

Atmini manu mīklu / sakop. A. Graubiņa ; il.D.Dišlere. - grām sagat. pēc 1957. g. izdev. - Rīga : Zvaigzne ABC, b.g. - 18 lpp. : il.  ISBN 9984227138

Atveseļojies pats! : rokasgrāmata sevis atveseļošanā ar tautas dziednieciskajiem līdzekļiem / sast. un red. Terēza Laube ; vāku foto Terēza Laube.3. daļa. - Rīga : Zintnieks, 2004 (Rīga : Latvijas karte). - 304 lpp. : il., ģīm. ; 20 cm.  ISBN 9984739090

Atveseļojies pats! : rokasgrāmata sevis atveseļošanā ar tautas dziednieciskajiem līdzekļiem / sast. un red. Terēza Laube ; vāku foto Terēza Laube.  4. daļa. - Rīga : Zintnieks, 2007 (Rīga : Latvijas karte). - 320 lpp. : il., ģīm. ; 20 cm.  ISBN 9984739147

Balfs Tods. Pēdējā upe : traģiskie Šangrilā meklējumi / Tods Balfs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Džeikobsa. - Rīga : AGB, 2007. - 223, [1] lpp. ; 22 cm. - (Grāmatu sērija Tik un tā).  ISBN 9879984777290

Belševica Vizma. Tās dullās Paulīnes dēļ / Vizma Belševica : Vija Beinerte / māksl.Armīns Ozoliņš : Jumava ; Rīga, 2007. - 60 lpp. : il.  ISBN 9789984381121

Brinkbeimers Klauss. Kristofera Kolumba pēdējais ceļojums / no vācu val.tulk. Inga Grundmane ; māksl.Agris Dzilna. - Rīga : Jumava, 2007. - 292, [3] lpp. ; 24 cm : il. - Bibliogr.: 291.-[293.] lpp.  ISBN 9789984382340

Cielēna Māra . Kaskabatis meklē burtus ; māksl. Ilze Ramane. - Rīga : Jāņa Rozes apg., 2005. - 79 lpp. : il. ; 22 cm.  ISBN 998423066X

Četri vēji : Dabas lirika / sast.Leons Mangulis. - Rīga : Annele, 2007. - 111, [1] lpp. : il.  ISBN 9789984786445

Čopra Dīpaks. Septiņi garīgie jogas likumi : praktiski padomi miesas, prāta un dvēseles dziedniecībai / no angļu val. tulk.Žanete Začeste. Rīga :Atēna,2005. - 258, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.: 237.-[238.] lpp ISBN 9984341615

Čopra Dīpaks. Septiņi garīgie veiksmes likumi : praktiski padomi jūsu sapņu īstenošanai / no angļu val. tulk. Ilze Dika. - Rīga : Atēna, 2002. - 112, [3] lpp.  ISBN 9984635813

Čopra Dīpaks. Spēks, brīvība, žēlastība : smeļot no mūžīgas laimes avota / no angļu valodas tulkojusi Baiba Apermane. - Rīga : Atēna, 2007. - 156, [3] lpp. : il. ; 21 cm.  ISBN 9789984342481

Bārenīte un mātesmeita : latviešu tautas pasaka / māksl. Gundega Muzikante. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 16 lpp. : il. - (Vakara pasaciņa).  ISBN 9984170063

Demils Nelsons. Kad iestājas nakts / Nelsons Demils ; no angļu val. tulk. Uldis Sīlis ; māksl.Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 383 lpp. ; 24 cm.  ISBN 998437131X

Džeiks Braiens. Matimeo : leģenda par Matiasa dēlu un Bendesmaisu Cietsirdi / no angļu val. tulk. Laura Ziemele ; māksl.Iveta Zāģere. - Rīga : Valters un Rapa, 2007. - 515, [1] lpp. : il. ; 21 cm.  ISBN 9789984799056

Eljota Mišela. Aizstāvēt sevi / no angļu val. tulk. Sondra Buša ; red. Silvija Gehtmane ; Harija Veninga il. - 2.izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007] : a/s "Poligrāfists". - 116 lpp. : zīm. ; 20 cm.   ISBN 9789984372174

Eža kažociņš : latv. tautas pasaka / māksl. Gundega Muzikante. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - [16] lpp. : il. - (Vakara pasaciņa).  ISBN 9984046710

Frenča Nikija. Nogalini mani maigi /no angļu val. tulk. Aija Čerņevska ; māksl.Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 238 lpp. ; 24 cm.  ISBN 9984373975

Frenča Nikija. Noslēpumainais smaids : spriegs psiholoģiskais trileris / māksl. Vita Lēnerte ; no angļu val. tulk. Ilona Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 215, [1] lpp. ; 23 cm.  ISBN 9984372944

Goba Arturs. Pieneņu piens : dzejoļi bērniem / il.Margarita Stāraste. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001.  - 20, [4] lpp. : krās. il. ; 21x20 cm., pēc izd.- 1.kl..  ISBN 99842200

Goudža Ailīna. Tuvinieki / no angļu val.tulk.Baiba Gabranova. - Rīga : Kontinents, 2007. - 380 lpp.  ISBN 9789984352817

GrimmiJakobs, Vilhelms. Sniegbaltīte un septiņi rūķīši : Pasaka pirmssk. un jaun. sk. vecumam/ tulk. E.Birznieks-Upītis ; il. S.Škopa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 26, [2] lpp. : krās. il. ; 29 cm. Iepriekšējais izdevums iznāca 1971.gadā. - 1.kl.  ISBN 9984170462

Ikere Ludmila. Laiks ieslīd atbildēs / Guntas Ikeres akvareļi. - Rīga : aut. izd., 2006. - 119 lpp. : il. ; 21 cm.  ISBN 9984199568

Ikere Ludmila. Vējš uzliesmo ceriņzarā : [dzeja] / Guntas Ikeres zīm., vāka māksl. Ivars Vimba. - Rīga : Aut. izd., 2005. - 111 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. .  ISBN 9984195341

Janovska Katrīna. Martas un Gustava atklājumu pasaule / māksl. Juta Tīrona. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 48 lpp.  ISBN 9789984379692

Jaunākā latviešu literatūra : žanru pārskati, teorija un kritika / sast.Ausma Cimdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 98, [1] lpp.  ISBN 9984802523

Keja Džekija. Trompete / no angļu val.tulk. Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 231 lpp.  ISBN 9789984379517

Kida Sjū Monka. Bišu slepenā dzīve / no angļu val.tulk.Inga Strautiņa ; māksl.Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 282, [2] lpp.  ISBN 9789984375052

Kornēlijai - mīļumvārdu atgriešanās : veltījums dzejnieces jubilejai / māksl.Biruta Žurovska. - Smiltene : SIA "Valmieras tipogrāfija LAPA", 2007. - 159 lpp. : il.

Krauksta Daina. Slēpošanas treniņa pamati / Viesturs Krauksts ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ; vāka dizains Armīns Ozoliņš. - Rīga : Drukātava, 2006. - 257 lpp. : diagr., tab. ; 20 cm.   ISBN 9984987396

Kursīte Janīna. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca, jeb, Novadu vārdene  - Rīga : Madris, 20007. - 526, [1] lpp. ; 24 cm.  ISBN 9789984314570

Lancmanis Imants. Heraldika /māksl.Ingrīda Zābere. - Rīga : Neputns, 2007. - 287 lpp. : il., ģerboņi ; 25 cm. - Bibliogr.: 284.-286. lpp.  ISBN 9789984729930

Linde Arvīds. Prestons Takers un citi : stāsti par aizmirstajiem autobūves varoņiem / māksl.Arvīds Linde. - Rīga : Avots, 2007. - 259, [2] lpp., [32] lpp. krās. iel. : il. ; 22 cm.  ISBN 9789984800172

Longa Keita. Sliktās mātes rokasgrāmata / no angļu val. tulk. Antra Legzdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 319, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984376004

Lūiss Klaivs Steiplzs. Pēdējā cīņa / il. Paulīne Beinsa ; no angļu val.tulk.Ilga Melnbārde. - Rīga : Egmont Latvija, 2007. - 240 lpp. : il. ; 18 cm. - (Nārnijas hronika; 7)  ISBN 9984098133

Mariņina Aleksandra. Ledus sajūta / tulk. Haralds Šēnknehts : otrā grāmata. - Rīga : Tapals, 2007. 2.grām. - 229 lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984796222

Markus Dace. Bērns runā kultūras pasaulē / diz.Agris Dzilna. - [Rīga] : Apgāds Rasa ABC, 2007. - 159 lpp. : il. - bērnu val.sākotne,asociācijas,jēdzieni,termini.  ISBN 9984653749

Frederiks : Sliktais garastāvoklis : stāsts ar uzlīmēm / no franču val. tulk. Astra Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 12 lpp., [2] lp. iel. : il. ; 28 cm.  ISBN 9984372340

Melgalve Valda. Freda un Ufo brokastu kods / Eva Mārtuža līdzautore; diz.Vilnis Lapiņš. - Rīga : Apgāds Pūce, 2007. - 143 lpp. : il.  ISBN 9789984970073

Melzoba Regīna. Es negribu šo skaisto gleznu jaukt /Kristīnes Ozolas zīm. ; sast. Eva Mārtuža. - Smiltene : Autorizdevums, 2007. - 79, [1] lpp. : il. ; 20 cm.  ISBN 9984743462

Iepazīstieties - Robinsoni : Tikai uz priekšu! / tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Egmont Latvija, 2007. - 22 lpp. : il. ; 20 cm. - (Disney).  ISBN 9789984098012

Mīklas bērniem / māksl. Agija Staka ; red. Iveta Ikale ; sakārt. Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005 : Preses nams. - 32 lpp. : krās. il. ; 29 cm.   ISBN 9984373193

Mīklas mazajiem / māksl. Anita Ozoliņa ; sakārt. Gita Andersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 7, [1] lpp. : il. ; 20 cm.  ISBN 9984361918

Noimane Marija. Stilīgas frizūras / no angļu val. tulk. Linda Deičmane ; Andželas Kopolas fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 96 lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9984379256

Orvels Džordžs. Dzīvnieku ferma /no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 110, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zelta klasika).  ISBN 9789984400679

Paungere Johanna. Zaļojošs dārzs : dārzkopība īstajā laikā saskaņā ar Mēness un dabas ritmiem / Tomass Pope līdzautore; no vācu val. tulk. Irēna Gransberga. - Rīga : Kontinents, 2006. - 344, [15] lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9984352080

Pētersons Aivars. Krustugunīs : latviešu karotmāka, 1940-1945 : 60 gadus no tautas slēptais /māksl.Andris Nikolajevs. - Rīga : Autora izd., 2007. - 599, [1] lpp. : il., kartes ; 25 cm. - Bibliogr.: 576.-579. lpp. - Anotācija angļu val.  ISBN 9789984391977

Plaudis Arvīds. Slepeno organizāciju vēsture/ māksl.Arta Ozola- Jaunarāja ; korekt. Elga Egle ; māksl.Arta Ozola- Jaunarāja. - Rīga : Jumava, 2007. - 207 lpp.  ISBN 9789984382463s

Priede Dace. Zirnekļa tīkls smilgās : romāns - Rīga : Autorizdevums, 2007. - 447 lpp.  ISBN 9789984798165

Robertsa Nora. Bēdz, kamēr... / no angļu val. tulk.Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2007. - 474, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984352725

Rubenfelds Džeds . Slepkavības skaidrojums / no angļu val tulk.Aija Uzulēna ; red.Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2007. - 390, [2] lpp.  ISBN 9789984789378

Rūmnieks Valdis. Murjāņu pasakas / māksl. Gundega Muzikante. - Rīga : Garā Pupa, 2007. - 45, [3] lpp. : il.  ISBN 9789984530734

Spaiera Kerola. Superstils : kā izskatīties vislabāk / no angļu val.tulk. Linda Deičmane ; Andželas Kopolas fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 96 lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9789984379265

Spēles visiem gadalaikiem / sast. Inta Kušnere ; māksl.Renāte Zvirgzdiņa. - Rīga : Jumava, 2007. - 116 lpp. : il.  ISBN 9789984382784

Staris Alfrēds. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1990.gadam / diz.Baiba Lazdiņa. - monogrāfija. - Rīga : Raka, 2007 (Rīga). - 318 lpp. : tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka).  ISBN 9789984158730

Stāraste Margarita . Pintiķu ciems ;/ māksl.Margarita Stāraste ; red.Jāzeps Osmanis. - Rīga : Annele, 2007. - 63, [1] lpp. : il.  ISBN 9789984786339

Stāraste Margarita. Zīļuks : pasaka / il. aut. ; māksl.Margarita Stāraste. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000.- 32 lpp. : krās. il. ; 29 cm.  Iepriekšējais izdevums iznāca 1982.gadā. -- 1.kl.  ISBN 998417820X

Vermeilens Niko. Dārza puķes : enciklopēdija / no angļu val.tulk.Silvija Ruisa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 320 lpp. : il.  ISBN 9984379442

Veselības grāmata : slimību raksturojums un ārstēšana / sast. Ilze Dzenīte. - Rīga : Avots, 2006. - 440, [1] lpp., [15] lpp. iel. ; 21 cm. : il.  ISBN 9984800008

Via dolorosa : Staļinisma upuru liecības / sast. Anda Līce ; māksl. Rihards Delvers.

 5.grām. - Rīga : Nordik, 2007. - 500 lpp. : il. ; 20 cm.  ISBN 9789984792361 

Vintersone Dženeta. Bākuguns / no angļu val. tulk. Ingus Josts ; diz.Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 157, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984375946

Voltersa Minete. Neprāta varā : detektīvromāns / no angļu val. tulk. Aija Vālodze ; red. Indra Ozoliņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006 : a/s "Preses nams". - 372 lpp. ; 24 cm.    ISBN 9984375196

Zandere Inese. Ceļojums ar lielo Šarloti / māksl.Ūna Laukmane. - Rīga : Liels un mazs, 2006. - 12 lpp. : il. ; 25 cm.  ISBN 9984980138

Кейн Aндреа. Я буду следитъ за тобой : роман - Москва : AСТ, 2007. - 317 с. - (City style).  ISBN 9785170431762

Линдсей Джоанна. Пленник моих желаний : роман - Москва : AСТ, 2007. - 317 с. - (Шарм).  ISBN 517042468х

Литвиновы Aнна, Сергей. Палъмы, солнце, алый снег : роман  - Москва : Эксмо, 2007. - 381 с. - (Две звезды Российского детектива).  ISBN 9785699203970

орлов алекс. Конвой : фантастический роман - Москва : ЭКСМо, 2006. - 444с. - (руский фантастический боевик).  ISBN 5699168249

Сент-Джайлс Дженнифер. Его тайные желания : роман - Москва : AСТ, 2007. - 283 с. - (Шарм).  ISBN 5170424515

Серова Марина. Черная принцесса; В постеле с банкиром : повести - Москва : ЭКСМо, 2007. - 378 с.  ISBN 5699205217

Силъва Дениел. Под конвоем лжи : роман - Москва : Эксмо, 2006. - 608 с. - (Почерк мастера).  ISBN 5699149171

Энок Сюзана. Приглашение к греху : роман - Москва : AСТ, 2007. - 317 с. - (Шарм).  ISBN 5170405499

Vēl jaunas grāmatas!!!

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.