Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2007. gada Maijs

   Andersone Rudīte. Izglītības un mācību priekšmetu programmas : Teorija. Pieredze. Prakse. / Rudīte Andersone. - Rīga : Raka, 2007. - 202 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka).  ISBN 9789984158709

   Apškrūma Kornēlija. Atnāc mani vēl satikt : [dzeja] / Kornēlija Apškrūma. - Rīga : PIC, 2007. - 199 lpp.  ISBN 9789984809007

   Bārnsa-Meliša Glinisa. Akvarelis /no angļu valodas tulkojusi Anda Dzenīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 128 lpp. : il. ; 27 cm. - (Meistardarbnīca).  ISBN 9984379833

   Berķis Aivars. 100 lauku sētas Latvijā / Daina Bruņiniece, Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, 2007. - 238 lpp.  ISBN 9789984382289

   Bioloģiskās augkopības pamati / sast. Irina Miške, Dagmāra Brutāne un Ilze Žola. - Rīga : Nordik, 2007. - 254, [1] lpp.  ISBN 9789984792385

    Blaitona Enida. Otrā  klase Meloriju Torņos  / no angļu valodas tulkojusi Vineta Sondore.˙- Rīga˙: Zvaigzne ABC, [2006].˙- 192, [2] lpp.˙: il.˙; 21 cm.˙- (Lasītprieks!) ˙ISBN˙9984373908

   Binghema Šarlote (1942-). Pusnakts mēness / Šarlote Binghema : [romāns] / no angļu val. tulk. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 365, [2] lpp.  ISBN 9789984378619   

   Bīrke Tomass. E=mc² : ievads relativitātes teorijā / Tomass Bīrke ; no vācu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds. - Rīga : Jumava, 2007. - 130, [1] lpp. : il. ; 18 cm.  ISBN 9789984382722

   Brauna Sandra. Strupceļš : romāns /  tulk.no angļu val. Ingrīda Krūmiņa. - Rīga : SIA Skarabejs, 2007. - 231 lpp.  ISBN 9789984780238

   Briedis Leons. Ar divām bārdām bārdainis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 52, [2] lpp.  ISBN 9789984400846

   Briņķis J. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā plānošana : mācību grāmata / Rīgas Tehniskā universitāte. Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte. Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedra. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2006. - 235 lpp. : il., kartes ; 30 cm. - Bibliogr.: 231.-235. lpp.  ISBN 9984321800

   Buasāra Žanīna . Uzklausi mani : romāns / [Laila Buligina, tulkojums. - Rīga : Daugava, 2007. - 253, [2] lpp. ; 20 cm.  ISBN 9789984410029

   Celitāne Česlava. Otrās valodas apguve : metodes un paņēmieni. - Rīga : Pētergailis, 2007. - 51, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - (Palīgs pirmsskolai). - Bibliogr.: [52.] lpp.  ISBN 978998433192X

   Datormācība ekonomistiem : mācību līdzeklis / Rīgas Tehniskā universitāte.  1.grām. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2004 (Rīga : RTU tipogrāfija). - 123 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 123.lpp. . ISBN 9984321290 

   Datormācība ekonomistiem : mācību līdzeklis / Rīgas Tehniskā universitāte. Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra ;  2.grām. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2004 (Rīga : RTU tipogrāfija). - 118 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 118.lpp. (3 nos.  ISBN 9984322254 

  Ēkmane Kšerstina. Notikumi pie ūdeņiem / no zviedru valodas tulkojusi Solveiga Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 494, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984377933

   Ērlihs Roberts. Deviņas trakas idejas zinātnē : dažas, iespējams, var pat izrādīties patiesas / no angļu val. tulk.: Dita Ābola, Jānis Limežs. - Rīga : Avots, 2006 (Valmiera : Valmieras tipogrāfija Lapa). - 287 lpp. : diagr., il., ģīm. ; 20 cm.  ISBN 9984800091

    Freiberga Inese. Bērns mācās izzināt pasauli / Ligita Priede. - Rīga : Izglītības soļi, 2007. - 177 lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9984712699

    Freids Zigmunds . Ievadlekcijas psihoanalīzē / no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 544 lpp. ; 23 cm. - Bibliogr.: 501-540. lpp.  ISBN 9984377393

    Freimane Ilze. Viršu medus : Romāns / Ilze Freimane ; mākslinieks Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 237 lpp.  ISBN 97899843789

    Gulbe Īrisa. Jautājumi zinātkārajiem: sākumskolai / .- Rīga: Pētergailis, 2006.- 89 lpp.; 24 cm. ISBN˙9984331628

    Gulbe Zaiga. Divatā ar sevi : dzeja / - Rīga : Madris, 2006. - 100, [2] lpp. ; 18 cm.  ISBN 9984313131

    Hāgs Maikls. Da Vinči kods - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 286, [2] lpp.  ISBN 9789984400297

    Heilijs Arturs . Detektīvs : romāns / no angļu val. tulk. Allens Pempers ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 403, [1] lpp.  ISBN 9789984377926

   Hemgrēns Pērs (1945-). Būvējam māju no A līdz Z / Pērs Hemgrēns, Henriks Vanforss. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 383, [1] lpp. : il. ; 28 cm.  ISBN 9984378691

    Hasija Čarmiana. Noslēpumu ieleja / no angļu val. tulk. Liana Blumberga.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.- 335, [1] lpp. ISBN˙9984370682

   Indrāne Ilze. Dievsunīši / lze Indrāne ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Nordik, 2007. - 283 lpp.  ISBN 9789984792415

    Jevonoviča Dženeta. Tik dēļ naudas / no angļu val. tulk. Sanita Brimerberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 231, [1] lpp.  ISBN 9789984372556

    Kaķis un peles: latviešu tautas dziesmas un pasakas / red. Dzintra Jirgensone; māksl. Miks Valdbergs.- Rīga: MIA Press, 2007.˙- 15, [1] lpp.: il.; 21 cm. ISBN˙9984031756

    Kaldupe Skaidrīte . Mūžīgā atgriešanās : dzejoļu izlase  [Zaigas Grīnbergas akvareļi]. - Rīga : Sol Vita, 2007. - 238, [1] lpp., [4] lpp. iel. ; portr. ; 22 cm.  ISBN 9789984759494

    Kamovs Fēlikss. Pagaidi tikai! : 0 sole mio! / mākslinieks Aleksandrs Aļirs; no krievu valodas tulkojusi Zaiga Lasenberga.  -Rīga : Zvaigzne ABC, [2007].˙- 38, [1] lpp.: il.˙; 30 cm. ˙ISBN˙9789984401171

    Krauze Gunta. Zvaigžņu putekļi.- Rīga : Rasa, 2007. - 119 lpp.  ISBN 9789984717869

    Ko sēsi to pļausi... un citi stāsti / no itāliešu val. tulk. Dace Strelēvica. - Rīga˙: Zvaigzne ABC, 2006. - (Džeka un Čiepas piedzīvojumi). ˙ISBN˙9984378721

   Kreile Silvija. Bioloģija : palīglīdzeklis mācību satura apguvei 7.-9. klašu skolēniem / Silvija Kreile. - b.v. : multineo..., 2007. - 131 lpp.  ISBN 9789984988813

    Krieviņa Vita. Latvijas vēsture : īss izklāsts : mācību līdzeklis vidusskolai / - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 191 lpp. : kartes ; 20 cm.  ISBN 9984376516

    Kristi Agate. Desmit mazi nēģerēni /  no angļu val. tulk.Dagnija Dreika. - Rīga : Laikraksta Diena Bibliotēka, 2007. - 185 lpp. ; 23 cm. - (Laikraksta Diena bibliotēka ; 27.grām.). -  ISBN 9788498198034

    Kvinna Džūlija. Seram Filipam - ar mīlestību / [no angļu valodas tulkojusi Ieva Stūre]. - Rīga : Kontinents, 2007. - 380, [2] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).  ISBN 9789984352701

    Latviešu tautas tērpu vēsture. - [faks. izd.]. - Rīga : Antēra, 2007. - 192 lpp., [15] iel. lpp. : il. ; 30 cm.  ISBN 9984719456

    Lētticīgā pūce: latviešu tautas dziesmas un pasakas / red. Dzintra Jirgensone˙; māksl. Miks Valdbergs.˙- Rīga˙: MIA Press, 2007.˙- 15, [1] lpp.: il.; 21 cm. ˙ISBN˙9984031764

    Lopatina Alla. Matemātisko priekšstatu veidošana : didaktiskās spēles : metodisks līdzeklis pirmsskolas izglītības skolotājiem un bērnu vecākiem . - Rīga : Pētergailis, 2006. - 68 lpp. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.: 41.-42.  ISBN 998433175X

    Maklartijs Džejs. Kurjers uz ugunslīnijas / no angļu val. tulk. Jāzeps Springovičs. - Rīga : Kontinents, 2007. - 412, [1] lpp.  ISBN 9789984352770

    Mariņina Aleksandra. Ledus sajūta : pirmā grāmata / Aleksandra mariņina ; tulk.Haralds Šēnknehts. - Rīga : Tapals, 2007. - 261 lpp.  ISBN 9789984796215

    Markess Gabriels Garsija. Mīlestība holeras laikos / no spāņu val.tulk. Guntis Valujevs. - Rīga : Atēna, 2006. - 431 lpp.  ISBN 9984342476

    Medne Dace. Kā strādāt ar hiperaktīviem bērniem .- Rīga : RaKa, 2007. - 236, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Ietver bibliogr.  ISBN 9789984158578

    Nestlingere Kristīne. Stāsts par pingvīnu / no vācu valodas tulkojusi Anita Kulačkovska.- Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 93, [1] lpp.˙: il.˙; 21 cm. - (Lasītprieks!,) ISBN˙9789984400501

    O'Farels Džons . Vislabākais vīrietim / no angļu val. tulk. Linda Deičmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 254, [1] lpp.  ISBN 9789984377919

   Pārksa Adele. Māsas kurpēs / Adele Pārksa ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2007. - 459 lpp.  ISBN 9789984352763

    Pētersons E. Bezvadu lokālo tīklu pamati : mācību līdzeklis / Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. - Rīga : RTU Izd., 2005. - 41 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.: 41. lpp.  ISBN 9984324184

    Rubenis Andris. Ētika : Viduslaiku izglītība, antropoloģija un ētika : Abelārs. Akvīnas Toms. Dunss Skots. Viljams Okams : lekciju kurss . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 : a/s "Poligrāfists". - 239, [1] lpp. : ģīm. ; 21 cm.  ISBN 9789984377964

    Rungulis Māris. Taksis Maksis : garstāsts / autora un Andra Eglīša foto.˙- Rīga : Zvaigzne ABC, [2007].˙- 142, [2] lpp. ˙ISBN˙9789984400877

    Sārts Jānis . Kur strauti runā / - Rīga : Daugava, 2007. - 331, [2] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984410005

    Selindžers B. Cita ķīmija : ķīmija virtuvē, veikala plauktā, buduārā, dārzā-- / [tulkojis un izdošanai sagatavojis J. Kuzmanis]. - Rīga : Mācību grāmata, 2007. - 517 lpp., [16] lpp. krās. iel. : il. ; 25 cm.  ISBN 9984180204

    Skroderis Artūrs. Iespaidu kolekcionārs : ceļojums apkārt pasaulei / - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 279, [1] lpp., [8] lpp. il. : kartes ; 23 cm. - (Vēju roze).  ISBN 9789984232324

    Spārītis Ojārs. Latvijas cietokšņi, pilis un muižas / - Rīga : Jumava, 2007. - 95, [1] lpp. : il.  ISBN 9789984382647

    Šadovs Džeks. Izcilais spiegs : romāns / no angļu val. tulk. Kristīne Jansone.˙- Rīga : Pētergailis, 2005.˙- 103 lpp. ˙ISBN˙9789984331911

    Šteiners Rūdolfs.Brīvības filosofija : kāda moderna pasaules uzskata pamati : dvēseles vērojumu rezultāti pēc dabaszinātnes metodes ; [no vācu val. tulk. Jūlija Dobrovoļska]. - Rīga : RaKa, 2005. - 179, [1] lpp. ; 22 cm.  ISBN 9984157318

    Tālais ceļojums un citi stāsti / no itāliešu val. tulk. Dace Strelēvica.˙- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.˙- (Džeka un Čiepas piedzīvojumi). ˙ISBN˙9984378713

    Tompsons Endru. Kāpēc debesis ir zilas un papagaiļi  runā? / no angļu valodas tulkojusi Agnese Puriņa].- Rīga : Kontinents, 2007. - 297, [1] lpp.; 21 cm. ISBN 9789984352633

    Treimane Gunta. Papīra locīšana : 33 elementi : mācību līdzeklis /  Rīga : Zvaigzne ABC, [2007].- 96 lpp.: il.; 24 cm.- (Papīra darbi).  ISBN˙9789984378244

    Treversa Pamela L. Mērija Popinsa  Ķirškoku gatve / no angļu val. tulk. Ziedone Sērmūkša.- Rīga: Rasa, 2006.- 175 lpp.: il. ISBN˙9984717836

    Trēbena Marija. Dieva aptiekā rastā veselība : padomi un pieredze ārstniecības augu izmantošanā - Rīga : Madris, 2007. - 103, [1] lpp.  ISBN 9789984314457

    Tutongī Pauls. Sarkans laiks / no angļu valodas tulkojusi Anna Rutmane. - Rīga : Dienas grāmata, 2007. - 260, [3] lpp. ; 24 cm.  ISBN 9789984789385

    Valeinis Vitolds. Ievads literatūrzinātnē.- [Atkārt. izd.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 222 lpp. ; 20 cm. - Bibliogr. norādes parindēs.   ISBN 9789984371740

   Vasiļjeva Inese. Latviešu valoda : palīglīdzeklis mācību satura apguvei 7.-9. klašu skolēniem / Inese Vasiļjeva. - Rīga : multineo..., 2007. - 228 lpp.  ISBN 998498558X

    Vītoliņš  Madis. Pārsteigums zaķu mājās/ Andra Lamstera ilustrācijas.- Rīga: Madris, 2006.- [21] lpp.: il.; 21 cm. ISBN˙9984312178

    Volfs Mets. Kas te notiek! / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale.- Rīga˙: Zvaigzne ABC, [2007].- [11] lpp.: il.˙; 28 cm.- (Četri draiski ķengurēni). ISBN˙9984378586

    Votsona Lūsija. Zīmēšana / Lūsija Votsona /no angļu valodas tulkojusi Ieva Sakne-Soma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 128 lpp. : il. ; 27 cm. - (Meistardarbnīca).  ISBN 9984379841

    Volfs Mets. Ak jūs, nebēdņi! / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale.- Rīga : Zvaigzne ABC, [2007].- [11] lpp.: il.; 28 cm.- (Četri draiski ķengurēni). ISBN˙9984378594

    Zelta oliņa : latviešu tautas dziesmas un pasakas/ red. Dzintra Jirgensone; māksl. Miks Valdbergs.- Rīga: MIA Press, 2006.- 15, [1] lpp.: il.; 21 cm. ISBN˙9984031616

    Zvirgzdiņš Juris. Konteineru meitenīte Rudīte .- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.- 107, [1] lpp.- (Lasītprieks!). ISBN˙9789984377810

     Астахов Павел. Реидер : роман / Павел Астахов. – Москва : Эксмо, 2007. – 416с. – (Астахов. Адвокатские романы). ˙ISBN˙9785699211371

    Браун Джим. Точка разрыва : роман / - Москва : Мир книги, 2006. – 320с.

ISBN 548600883Х

    Джэксон Лаиза. Расплата : роман / - Москва : Эксмо, 2007. – 480с.

ISBN 9785699207978

   Донцова Даръя. Золушка в шоколаде : роман : Советы от безумной оптимистки Даръи Данцовой. – Москва : Эксмо, 2007. – 384с. – (Иронический  детектив).

ISBN 9785699208944

    Донцова Даръя. Монстры из хорошей семъи : роман Сщветы от безумной оптимистки Даръи Данцовой. – Москва : Эксмо, 2007. – 384с. – (Иронический  детектив).

ISBN 5699177345

    Игра без правил : сборник. - Москва : Аст, 2007. -317с,

ISBN 5170391307

    Керрол Джонатан. Свадъба палочек : роман / – Москва : Эксмо, 2007. – 368с. – (Мона Лиза).

ISBN 9785699208418

    Маринина Александра. Все не так : роман – Москва : Изд-во  Эксмо, 2007. - 448с.

ISBN 9785699211258

    Полякова Татяна.  Все точки над и :  роман / – Москва : Изд-во  Эксмо, 2007. – 352с.- (Аванюрный детектив).

ISBN 9785699213207

    Потапова Татяна. Не говори любви ,,прошай,, : роман / - Москва : Русъ- Оолимп, 2007. – 350с. – (Русский роман).

ISBN 5170293860

    Суворов Олег. Любовъ Сутенера : роман / - Москва : Яуза. 2007. – 288с. – (Город греха).

ISBN 9785903339303

    Стюарт Мери. Мой брат Майкл : роман / - Москва :  Эксмо, 2006. – 352с.

ISBN 9785699208494

    Устинова Татяна. Колодец забытых желаний : роман / - Москва :  Эксмо, 2007.- 352с. – первая среди лутшых).

ISBN 9785699211302

    Тамонилов Александр. Последний штурм: роман / - Москва :  Эксмо, 2007.- 384с. – (Гразавые ворота).

ISBN 569920301Х

    Шелвис Джил. Не везет так не везет : роман / - Москва :  аст, 2007. - 317с.

ISBN5170396635

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.