Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2007. gada Aprīlis

Ābrahāms Pīters. Medicīnas enciklopēdija visai ģimenei : vērtīga rokasgrāmata par vairāk nekā 120 medicīniskām situācijām, sindromiem un slimībām / Pīters Ābrahāms ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Ķīse. - Rīga : Jumava, [2006]. - 255, [1] lpp. : il. ; 31 cm.  ISBN 9984382192

Auns-Urālietis Arvīds. Vēl atmiņā bērnības saule / Arvīds Auns-Urālietis. - [Rīga : aut. izd., 2005]. - 672 lpp. : il., kartes ; 21 cm.  ISBN 9984197220

Auseklis Uldis. Pasakas par baltām ķepām : [pasakas] / Uldis Auseklis. - Rīga : Garā pupa, 2007. - 36, [1] lpp.

Bibliotēku zinības sākumskolai : metodiskais līdzeklis skolu bibliotekāriem. - Rīga : Pētergailis, 2007. - 61 lpp.  ISBN 9789984331935

Boitmane Ilze. Personāla atlase un novērtēšana / Ilze Boitmane. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2006. - 160 lpp. : il., veidlapas ; 22 cm. - (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). - Bibliogr.: 155.-160. lpp.  ISBN 9984978966

Brīnišķā pērle : spāņu pasakas / no spāņu valodas tulkojusi Sarmīte Madžule ; māksliniece Baiba Baiba. - Rīga : Omnia mea, 2006. - 82, [3] lpp. : il. ; 21 cm.  ISBN 9984975681

Cimmers Roberts. Filosofu portāls / Roberts Cimmers ; no vācu val. tulk. Sarmīte Pijola. - Rīga : Jumava, 2007. - 277 lpp. - R. Cimmers grāmatā profesionāli, tomēr vienlaicīgi arī interesi rosinošā un viegli uztveramā veidā iepazīstina lasītāju ar 16 fiozofijas vēsturē nozīmīgu darbu saturu, saistot to ar autoru dzīves notikumiem un uzskatiem. Apskatīta filozofiskās domas attīstība, sākot ar sengrieķu filozofiju un beidzot ar mūsu laikabiedriem.  ISBN 9789984382586

Darba algas un to ietekmējošie faktori : Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" projekts "Labklājības ministrijas pētījumi" Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 / RS Group (Baltic Institute of Social Sciences, SIA "FACTUM", piesaistītie eksperti. - Rīga : RS Group, 2006 : "Silca Printi". - VIII, 206 lpp. : il., tab. ; 30 cm. - Bibliogr. : 164.-167. lpp.

Darba meklētāja ABC. - Rīga : Nodarbinātības valsts aģentūra, 2006. - 24 lpp. : il., tab.

Deividsone Sjūzena. Dzīvnieku pasaulē / Sjūzena Deividsone un Maiks Anvins ; māksl. Andrea Sleina un Mišela Lorensa ; Lī Montgomerija un Īena Džeksona il. ; konsult.: Margarita Rostrona un Džons Rostrons ; [no angļu val. tulk. Inguna Krastiņa un Maruta Kusiņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 128 lpp. : il. ; 31 cm.  ISBN 9984372529

E-enciklopēdija / Google ; [no angļu val. tulk. Signe Knipše ... [u.c.] ; red. Sandra Spilva-Ekerte ... [u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 448 lpp. : il., kartes ; 28 cm.  ISBN 9984369978

Ellis Davids. Tiesības dzīvot / Davids Ellis ; no angļu val.tulk. D. Smilga. - Rīga : Kontinents, 2007. - 476 lpp.  ISBN 9789984352572

Endrūza Džordžīna. 100 eksperimenti dabaszinībās / Džordžīna Endrūza un Keita Naitona ; [no angļu valodas tulkojis Jānis Valbis]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 95, [1] lpp. : il. ; 31 cm.  ISBN 998437775X

ES kopējā ārējā un drošības politika un Krievija: Partnerības un sadarbības līgums kā pārbaudījums : [rakstu krājums] / red. Atis Lejiņš ; priekšv. sarakst. Ģirts Valdis Kristovskis. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2006. - 89 lpp. : ģīm. ; 24 cm. - Bibliogr. norādes parindēs.  ISBN 9984583430

Fogls Brūss. Ja suns varētu runāt... / Brūss Fogls ; no angļu val. tulk. Juris Bitenieks : Zvaigzne ABC, 2006. - 160 lpp. : il.  ISBN 9984379655

Gadagrāmata, 2005 / LETA, Latvijas Vēstnesis, A.F.I. ; redkol.: Ints Kalniņš, Agris Strautnieks, Valda Kalniņa ; māksl. Juris Petraškevičs ; fotogr.: Gatis Dieziņš, Aigars Jansons, Toms Kalniņš, Boriss Koļesņikovs, Ēriks Matulis, Normunds Mežiņš, Reinis Traidās. - Rīga, 2006. - 223 lpp., [8] lp. krās. il., ģīm. : diagr., il., ģīm., tab. ; 31 cm.  ISBN 9984731693

Grīna Džeina. Es, tu un vīramāte / Džeina Grīna ; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2007. - 381, [3] lpp.  ISBN 9789984352657

Kelmena Džudita. Seanss / Džudita Kelmena ; no angļu val. tulk. Inguna Gulbe. - Rīga : Kontinents, 2007. - 413, [3] lpp.  ISBN 9789984352640

Kerols Lī. Indigo bērni : nākotnes bērni ir piedzimuši / Lī Kerols, Džena Toubere ; no angļu val. tulk. Ieva Lapiņa. - Rīga : ALI S, 2006 : Jelgavas tipogrāfija. - 260, [8] lpp. : ģīm. ; 21 cm. - Bibliogr.: 249.-260. lpp. - Par aut. teksta beigās. - Oriģ. nos.:The indigo children / Lee Carroll and Jan Tober, 1999.  ISBN 9984986136

Klausies manu pasaku / no itāļu val. tulk. Dace Meiere ; red. Linda Deičmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - [100] lpp. : krās. il. ; 31 cm. - Oriģ. nos.:Ti racconto tante favole, (2005).  ISBN 9984372758

Krauksta Daina. Kas jauns slēpošanā? / Daina Krauksta, Viesturs Krauksts ; māksl. Ilze Ramane. - Rīga : Drukātava, 2006 : SIA "Drukātava". - 87 lpp. : diagr. ; 20 cm. - Bibliogr.: 81.-87. lpp. (68 nos. - Darbā izklāstīti jaunāko bioloģisko zinātņu sasniegumi un to izmantošanas iespējas slēpošanā.  ISBN 9984798062

Krauksts Viesturs. Bērnu un pusaudžu fiziskās aktivitātes un sports / Viesturs Krauksts ; māksl. Armīns Ozoliņš. - Rīga : Drukātava, 2006 : SIA "Drukātava". - 201 lpp. : tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: 179.-201. lpp. (260 nos. - V. Krauksts grāmatā stāsta par bērnu un pusaudžu augšanas un attīstības galvenajiem periodiem, fiziskajām aktivitātēm, augšanas fizioloģiju, psiholoģisko attīstību, par bērnu un pusaudžu sporta un treniņu teorijas īpatnībām.  ISBN 9984798054

Kress Roberts. Divu minūšu likums / Roberts Kress ; no angļu val. tulk. Guna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2006. - 458 lpp.  ISBN 9984352439

Kur mācīties tālāk? : augstākā izglītība 2007. - [Rīga] : "Actio", [2007]. - 391 lpp.  ISBN 9984603148

Ķestere Iveta (1960-). Lietišķā etiķete : Eiropas pieredze / Iveta Ķestere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 272 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.: 270.-272. lpp.  ISBN 9789984376523

Latviešu dzejnieku portreti : robežu šķērsotāji, robežu sargi / Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; [Inta Čaklā ... [u.c.] ; sastādītāja Ieva E. Kalniņa]. - Rīga : Zinātne, 2007. - 267, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.: 267.-[268.] lpp.  ISBN 9789984767864

Latvija, kur tavi dēli... - Rīga : Biedrība "Latviešu strēlnieku apvienība", 2007. - 536 lpp.  ISBN 9789984391502

Latvija likteņa gaitās : 1918-1991 : pārskats, kā dzīve ritēja Latvijā kopš neatkarības pasludināšanas 1918. gadā līdz šodienai / redaktori Uldis Siliņš un Jānis Vējiņš. - Rīga : Preses Nams, 2006. - 247 lpp.  ISBN 9984990680

Latvija un NATO : Latviešu karavīri laikmeta griežos : Domā! Meklē! Uzzini! / sast. Jānis Kursītis. - Rīga : Rasa, 2007. - 132 lpp. : il.  ISBN 9984717844

Latvijas futbolam 100. - Rīga, 2006. - 238 lpp. : il. - Grāmata veltīta futbola jubilejas gadskārtai. Tajā apkopoti galvenie notikumi un foto no 1999. gada un futbola statistika.  ISBN 9984792277

Latvijas sporta leģendas. - Rīga : Apgāds "Arte", 2007. - 214, [2] lpp.  ISBN 9984982274

Latvijas teātris : 20. gs. 90. gadi un gadsimtu mija / Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; [projekta vadītāja Guna Zeltiņa ; zinātniskā konsultante Lilija Dzene]. - Rīga : Zinātne, 2007. - 773, [1] lpp., [32] lpp. krās. iel. : il. ; 23 cm. - Hronika: [620.]-720. lpp. - Ietver bibliogr.  ISBN 9789984767796

Lielā Mēness enciklopēdija / [autori : I. Biliks ... [u.c.] ; no krievu val. tulk. Marita Freija]. - Rīga : Vieda, 2006. - 833 lpp. : il., tab. ; 25 cm.  ISBN 9984782271

Lugas, 2006 : 12 lugas, kas ieguvušas 1., 2., 3. vietu 2006. gada Nacionālajā lugu konkursā / [sastādītājs - Dainis Grīnvalds ; redaktore - Ieva Kolmane]. - Rīga : Latvijas Dramaturgu ģilde, [2006]. 1.sēj. - 407 lpp. : ģīm. ; 20 cm.  ISBN 9984390500

Lukāčs Džons (1924-). 1941. gada jūnijs : Hitlers un Staļins / Džons Lukāčs ; no angļu valodas tulkojusi Maija Andersone. - Rīga : Atēna, 2007. - 133 lpp. ; 24 cm. - (Militārā bibliotēka). - Bibliogr.: [119.]-121. lpp.  ISBN 9789984342405 

Magone Ildze. Esmu es pati / Ildze Magone. - Rīga : Apgāds "Venēra", 2006. - 110 lpp. ; 23 cm. - (Balto grāmatu sērija).  ISBN 9984960560

Makkalova Kolīna. Pieskāriens : romāns / Kolīna Makkalova ; no angļu val. tulk. Aija Vālodze ; red. Zaiga Lasenberga ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006 : a/s "Preses nams". - 604, [3] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.:The touch / Colleen McCullough, 2003.  ISBN 9789984377308

Mana pasaku ābece : [pirmsskolas vecuma bērniem] / pārstāstījusi Kristīne Skrīvele ; māksl. Agija Staka ; vāku noform. Laura Akmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004 : Preses nams. - 32, [4] lpp. : krās. il. ; 29 cm.  ISBN 9984228479

Melnbārde Helga Ingeborga. Elza no Elku ielas / Helga Ingeborga Melnbārde, Oļģerts Šalkonis. - Rīga : Mansards, 2007. - 285 lpp. : il.  ISBN 9789984988061

Mūra Džeina. Otro sievu klubiņš / Džeina Mūra ; no angļu val. tulk. G. Mežule. - Rīga : Kontinents, 2007. - 397 lpp.  ISBN 9789984352671

Mūrniece Laima. Edgars Račevskis darbā, dzīvē, dziesmā / Laima Mūrniece ; red. Ilze Deksne ; māksl. Dita Pence ; izmantotas Gunāra Bernharda, Harija Burmeistara, Jura Krieviņa, Jura Krūmiņa, Žaņa Legzdiņa, Raimonda Renča, Andra Štamguta fotogr. - Rīga : Musica Baltica, 2006. - 272 lpp. : il., ģīm., faks., notis ; 21 cm. - E. Račevska diriģēto dziesmu ieraksti skaņuplatēs, audiokasetēs un CD: 264.-272. lpp. - L. Mūrnieces grāmata stāsta par vienu no ievērojamākajiem Latvijas kora mākslas vecmeistariem diriģentu E. Račevski. Viņa biogrāfija veidojusies darbā ar paša radītajiem amatierkoriem, ar Latvijas Radio kori un citiem profesionālajiem kolektīviem, ar dziedātāju simtu un tūkstošu kopkoriem.  ISBN 9984588351

Nacionālie bruņotie spēki = National Armed Forces / māksl. Tomass Folks ; foto: Gunārs Binde. - 2.izd. - Rīga : Valsts aģentūra "Tēvijas sargs", 2005 : SIA "Madonas poligrāfists". - 64 lpp. : il. ; 21 x 30 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.  ISBN 998498530X

Pasaku lādīte / no itāliešu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Kontinents, 2006. - 100 lpp. : il.  ISBN 9984351610

Paukšs Hermanis. Striptīzs / Hermanis Paukšs. - Rīga : Poligrāfijas infocentrs, [2006]. - 195 lpp. ; 20 cm. - (Mirkļa romāns).  ISBN 998476477X

Politikas gadagrāmata Latvija 2005 / Stratēģiskās analīzes komisija ; zin. red. Žaneta Ozoliņa ; redkol.: Juris Ekmanis, Zigrīda Goša, Atis Lejiņš, Aivars Stranga, Kalvis Torgāns, Aija Žīgure ; no angļu val. tulk. Biruta Freimane ; priekšv., 7.-8. lpp., aut. Žaneta Ozoliņa ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2006 : a/s "Preses nams". - 259 lpp., [4] lp. krās. il. : diagr., tab. ; 25 cm. - Bibliogr. runu beigās.  ISBN 9984767698

Praude Valērijs. Mārketinga komunikācijas : teorija un prakse / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska ; māksl. Valentins Nasonovs.- 2.sēj. - Rīga : Vaidelote, 2006 (Rīga : Preses nams). - 456, [1] lpp. : diagr., il., ģīm., sh., tab. ; 25 cm. - Grāmatas autoru mērķis ir aplūkot mārketinga komunikāciju izstrādi un izplatīšanu ne tikai no uzņēmumu viedokļa, bet arī no patērētāju un sabiedrības viedokļa, un izteikt savas domas par interešu sasniegšanu šajā jomā. Grāmata palīdzēs nostiprināt mārketinga zināšanas, būs labs palīglīdzeklis ne tikai mārketinga komunikāciju studēšanā, bet noderēs arī lēmumu pieņemšanas procesā komercdarbībā.  ISBN 9984507297

Rancāne Anna. Zīmes : dzeja un pārlikumi / Anna Rancāne ; māksliniece Māra Alševska. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2005]. - 62, [1] lpp. : il., faksm. ; 20 cm.  ISBN 9984370216

Robinss Deivids L. Slepkavu galerija / Deivids L. Robinss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2006. - 474, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9984352447

Robotems Maikls. Sods par klusēšanu / Maikls Robotems ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Kontinents, 2007. - 443, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9984352552

Saliņš Gunars. Raksti. Dzeja / Gunars Saliņš ; [sastādītājs, priekšvārda un komentāru autors Kārlis Vērdiņš]. - Rīga : Valters un Rapa, 2006.- 1.sēj. - 606 lpp. ; 23 cm.  ISBN 9984768708

Sugu un biotopu aizsardzība mežā / red. Viesturs Lārmanis. - atkārt., papild. izd. - Rīga : Dabas aizsardzības pārvalde, 2006. - 44 lpp. : il., tab. ; 21 x 15 cm. - Bibliogr.: 43.lpp.

Šņore Inga. Par Kalpaka ideāliem- piemineklī : tautas celts piemineklis Oskaram Kalpakam : no idejām līdz atklāšanai / Inga Šņore. - Rīga : Kalpaka piemiņas fonds, [2006]. - 47 lpp. : il.

Turbads Jānis. Ķēves dēls Kurbads : pasaka / pēkšņā pietātes trūkumā sarakstījis Jānis Turbads. - Rīga : Jaunā Daugava, 2007. - 157, [1] lpp. : il. ; 20 cm.  ISBN 9984726289

Vai bērns ir gatavs skolai? : pamatprasmju vērtēšana pirmsskolā : metod. līdz. / sagat.: Dzidra Žīgure, Daina Ozoliņa, Maija Sūna, Daiga Jaunzema, Dace Stopniece, Mārīte Rezgoriņa, Anita Šneidere, Anta Apine, Lusine Petrosjana-Golubeva, Ilze Holla, Jolanta Apsīte, Anta Virse, Marika Čerņavska, Iluta Apine, Aija Bondare, Ligita Belova, Aija Maslabojeva, Ineta Čerbikova, Sanita Apšusala, Zinta Zihmane, Arnita Lācupe ; red. Skaidrīte Ivanišaka ; māksl. Gita Okonova-Treice. - Rīga : Pētergailis, 2007 : Imanta. - 91, [4] lpp. : il., tab. ; 24 cm. - (Palīgs pirmsskolai). - Bibliogr. teksta beigās.  ISBN 9984331849

Veide Inese. Skaudrajos laikmetu griežos : skats uz mūsu zemi caur cilvēku likteņiem / Inese Veide. - Rīga : aut. izd., 2006 : tipogr. "Latvijas karte". - 101 lpp. : il., faks. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 100.-101. lpp.  ISBN 9984390551

Vides aizsardzības pasākumu ieviešana cūku intensīvās audzēšanas fermās. - Rīga : Latvijas vides aizsardzības fonds, 2006. - 87 lpp.  ISBN 9984784150

Vilks Andris. Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas : [monogrāfija] / Andris Vilks ; māksl. Ilze Ramane. - Rīga : Drukātava, 2007 : SIA "Drukātava". - 171 lpp. : sh. ; 20 cm. - Bibliogr.: 127.-140. lpp. (150 nos. - A. Vilks grāmatā aplūko socioloģiskos pētījumus filozofiskajā, teorētiski socioloģiskajā, epistemoloģiskajā, loģiskajā, sociālpsiholoģiskajā un diskursīvajā kontekstā, kā arī nobeigumā dod secinājumus. - Kopsav. angļu val.  ISBN 9789984798172

Votersa Sāra. Noglāstīt samtu / Sāra Votersa ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2006. - 463 lpp. ; 21 cm.  ISBN 9984372669

Vudro Patriks. Dubultkrusts / Patriks Vudro ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2007. - 441, [2] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9984352528

Zandere Inese (1958-). Māsa un brālis / Inese Zandere ; mākslinieks Juris Petraškevičs. - Rīga : Liels un mazs, 2006 : Preses nams. - [32] lpp. : il. ; 26 cm. - (Hansabanka iesaka).  ISBN 9984980154

Zemdega Aina (1924-2006). Septiņjūdžu zābakos : citur redzēts, dzirdēts, piedzīvots / Aina Zemdega. - Rīga : Karogs, 2007. - 207 lpp. : il. ; 22 cm.  ISBN 9984505847

Zimmels Johanness Mario (1924-). Sapņo nereālo sapni / Johanness Mario Zimmels ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2007. - 483, [1] lpp. ; 21 cm.  ISBN 9789984382364

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.