Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2007. gada Janvāris

Ābols Ojārs. ... uz mūsu nemierīgās planētas.- Rīga: Neputns, 2006.- 72, lpp. ISBN  9984729850

    Ancītis Valdemārs. Senču kalendārs 2007. un turpmākiem gadiem: sešpadsmitais gadagājums.- [Saldus]: Signe, 2006.- 184lpp. ISBN 9984534707

    Androsa Nika. Labās pasakas /  tulk. Anna Frīdenberga.- Rīga: Eve, 2006.- 60, [2] lpp.  ISBN  9984716627 

    Anspaks Jānis. Mākslas pedagoģija.- Rīga: Raka, 2006. -  2.daļa Metodoloģija. Teorija. Prakse.- 256lpp.  ISBN  9984158322

    Baldači Deivids. Kolekcionāri: romāns /no angļu valodas tulk. Māra Poļakova; vāka autors Kristians Šics.- Rīga: Kontinents, 2006.- 475 lpp.; 21 cm. ISBN 9984352390

    Bankovskis Pauls (1973-). Drēbes jeb ādama tērps / Pauls Bankovskis.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006.- 169, [1] lpp.  ISBN  9984232247

    Bērsons Ilgonis. Auseklītis zem āmura un kāškrusta: rakstnieku soļi divos lūzumgados (1940-1941).- Rīga: Sol Vita, 2006.- 254, [1] lpp.: il.; 20 cm. ISBN  9984759407

    Bliksena Karena. Kardināla pirmais stāsts /  no dāņu val. tulk. Pēteris Jankavs.- Rīga: Atēna, 2006.- 370 lpp. ISBN 9984342387

    Brīnumu gaidot: novēlējumi Ziemassvētkos un Jaunajā gadā / sast. Nora Liepiņa - Melne.- Rīga: Jumava, 2006.- 94, [1] lpp. ISBN 9984381986

    Celms Mārtiņš. Rīga: rokas grāmata ekskursantiem.- [Rīga]: Antēra, [2006].- 120 lpp.: il.; 24 cm+ 1 karte.-  ISBN 9984719421

    Cēsu hronika / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Polis.- [Cēsis]: Kultūras biedrība "Harmonija", 2006.- 251 lpp.: il.; 25 cm. ISBN 9984984028

    Čaks Aleksandrs. Mana Paradīze.- Rīga: Jumava, 2006.- 202 lpp. ISBN

9984381935

    Daba un vēsture 2007 / sastād. Zaiga Kipere.- Rīga: Zinātne, 2006.- 238 lpp.: il. ISBN  9984767787

    Dārzkopja padomnieks 2007: [kalendārs].- Rīga: Lauku Avīze, 2006.- 255 lpp.: il.  ISSN 16911229

    Djačenko Marina. Lana, jeb, Mežonīgā enerģija / Marina un Sergejs Djačenko; no krievu valodas tulkojis Jānis Zālītis.- Rīga: Hekate, 2006.- 334, [9] lpp.; 20 cm. ISBN 9984987817

    Donelaitis Kristijons. Gadalaiki / no lietuvišżu valodas 1994. gada "Baltos lankos" izdevuma atdzejojis Paulis Kalva.- Rīga: Madris, 2006.- 293, [1] lpp.: il.; 21 cm. ISBN  9984313255

    Dziļums Alfreds. Raksti.- Rīga: Daugava, 2006. -   22. sēj. Dieva dārzs.- 188, [3] lpp.  ISBN  9984741982

    Dzīves grāmata: kalendārs tiem, kas tic zvaigznēm.- Rīga: Kopsolī.- 312 lpp.: il.; 20 cm.- Ikgadējs.  ISBN 9984990001

    Eglītis Anšlavs. Raksti/ Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri.- Rīga: Jumava, 2006. -  3.grāmata: Maestro.- 340, [2] lpp.; 21 cm.  ISBN 9984381870

    Ērgle Zenta. Mūsu sētas bērni / Z. Ērgle; ilustrējis Edgars Ozoliņš.- Rīga: Apg. "Zelta grauds", 2006.- 127, [1] lpp.: il.; 23 cm. ISBN 9984986322

    Fogla Kristela. Ezītis Edzītis / Kristela Fogla un Robs van het Hols; no vācu val. tulk. Daina Lorence.- Rīga: Annele, 2006.- 128 lpp.: il. ISBN  9984786269

    Freimanis Igors. Politika. Erotika. Teātris: velt. Ērikai Podkalnei.- Rīga: Drukātava, SIA, 2005.- 224 lpp.: il. ISBN  998484117

    Gadumijas grāmata / sak. Gundega Sēja.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.- 68 lpp.: il. ISBN  9984379175

    Gavriļenko Elza. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija: saīsināts kurss.- Pārstrādāts un papildināts izdevums.- Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006.- 195 lpp.; 20 cm.- (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka; 17).  ISBN  9984766772

    Gutersons Deivids. Meža Dievmāte: romāns / Deivids Gutersons; no angļu val. tulk. Ligita Laiceniece.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.- 364 lpp.  ISBN 998437419X

    Hedvigas dienasgrĘmata 2007.- Rīga: Drukātava, 2006.- 159 lpp.: il. ISBN  9984798097

    Hellbergs Bjerns. Klubs karaoke/ no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.- 264 lpp. ISBN  9984373290

    Ibsens Henriks. Izlase.- Rīga: Norden AB, 2006.-    2.grāmata; Leļļu nams.- 282 lpp.  ISBN  9984713229

    Ibsens Henriks. Izlase.- Rīga: Norden AB, 2006. -   3.grāmata;  Jūras sieviete.- 338 lpp.  ISBN  9984713237

    Kaldupe Skaidrīte. Liktenis stāv blakus klusējot: romāns / Skaidrīte Kaldupe.- Rīga.- Sol Vita: 2006, 286 lpp.  ISBN  998475944X

    Kamī Albērs. Piezīmju grāmatiņas: 1935-1959 / Albērs Kamī; no franču valodas tulkojusi Inta Geile-Sīpolniece.- Rīga: Omnia mea, 2006.- 583, [1] lpp.; 22 cm. ISBN  9984975673 

    Kas kur kad: populārākie ikdienas notikumi, cilvēki un fakti Latvijā un pasaulē.- Rīga: Jumava, 2006.- 383 lpp.: il.- (Enciklopēdija).  ISBN 9984382176

    Koberbēla Lēne. Čūskas dāvana /  no dāņu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.- 308, [2] lpp.: il; 23 cm.  ISBN  9984368815

    Kokle-Līviņa Vēsma. Kad dvēsele zied˙: Romeo un Džuljetas mīlestības vēstules / Vēsma Kokle-Līviņa.- Gulbene: Vītola izdevniecība, 2006.- 87, [2] lpp.: il.

    Kokle-Līviņa Vēsma. Sevī ieklausoties˙: veltījumi, apsveikumi, pārdomas / Vēsma Kokle-Līviņa.- Rīga: Apgāds "Rasa", [2006].- 221, [2] lpp.: il.; 18 cm. ISBN 9984717828

    Kronenbergs Alberts. Sprunguļmuižā gadatirgus / autora ilustrācijas.- Rīga: Tapals, 2006.- 38, [1] lpp.: il.; 25 cm.  ISBN  9984796094

    Lašners Viljams. Krīt ēna: romāns / no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule.- Rīga: Kontinents, 2006.- 443, [1] lpp.; 21 cm.ISBN˙9984351823

    Latvija - PSRS karabāze: 1939.-1998.: materiāli un dokumenti par Padomju armijas atrašanos Latvijā un tās izvešanu .- Rīga: Zelta grauds, 2006.- 358, [1] lpp.: il., faks., tab., kartes˙; 25 cm  ISBN  9984986365

    Latvijas Avīzes gadagrāmata - 2007.- Rīga: Lauku Avīze, 2006.- 239lpp.: il. ISBN 9984542947

    Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata - 2007. - Rīga: Lauku Avīze, 2006. - 223 lpp.: il.  ISSN 16911229

    Maknautijs Kērks V. Brīvmūrnieki: simboli, noslēpumi, ietekme. / Kērks V. Maknautijs.- Rīga: Jumava, 2006.- 320 lpp.  ISBN 9984232085

    Māksla un politiskie konteksti.- Rīga: Neputns, 2006.- 196 lpp. ISBN 9984729877

    Mērdoka Airisa. Jaukais un labais /  no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.- 412, [1] lpp.; 21 cm.  ISBN  998437520X

    Mille Astra. Te un citadelē. Jānis Peters: tumšsarkanā / Astra Mille.- Rīga: Atēna, 2006.- 622, [1] lpp.: il.; 24 cm.- (Grāmatas, pie kurām atgriezties). ISBN 9984342344

    Neilis Kārlis. Tie trakie gleznotāju gadi.- Rīga: Neputns, 2006.- 179, [1] lpp. ISBN 9984729818

    Pasaku kalendārs 2007: [kalendārs] / red. Kristīne Skrīvele, māksl. Agija Staka.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.- 24 lpp.: il.  ISBN 998437260X

    Pesoa Fernandu. Metafiziskais inženieris / Fernandu Pesoa, Ālvaru de Kampušs; sastādījis un no portugāļu valodas atdzejojis Leons Briedis.- Rīga: Minerva, 2006.- 186, [1] lpp.; 20 cm.  ISBN  9984637328

    Pirmais atlants bērniem /  no spāņu valodas tulkojusi Irina Treskina.- Rīga: Zvaigzne ABC, [2006].- 44 lpp.: il., kartes; 34 cm. ISBN  9984376060

    Roldugins Valērijs. Pasaules valstu ekonomikas vārdnīca / Valērijs Roldugins; no krievu val. tulk. Kristīne Erdmane, Arnis Švītiņš.- Rīga: Jumava, 2006.- 505 lpp ISBN  9984381455

    Saters Deivids. Laikmeta agonija: Padomju Savieības noriets un sabrukums / no angļu valodas tulkojusi Maija Andersone.- Rīga: Atēna, 2006.- 376 lpp.; 24 cm. ISBN  9984342158

    Senos laikos Umurgā: pasakas, teikas un nostāsti, anekdotes, sakāmvārdi un parunas, tautasdziesmas, ticējumi / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve.- Rīga: Zinātne, 2006.- 510, [1] lpp., [16] lpp. iel.: il.; 20 cm.- (Novadu folklora).  ISBN 9984767779

    Sievietei 2007: gadagrāmata / sast. Iveta Kalniņa.- Rīga: Jumava, 2006.- 192 lpp.: il. ISBN˙9984381927

    100 ievērojamākie mīlasstāsti / sastādītājs Edvīns Spriņģis.- Rīga: Aplis, 2006.- 308, [1] lpp.: il.; 23 cm. ISBN  9984102025

    Skurbe Astrīda. Andris Kolbergs: monogrāfija /  LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.- Rīga : Zinātne, 2006: Latvijas karte.- 311 lpp., [12] lp. il.- 22 cm.- (Personība un daiļrade) ISBN 9984767760

    Šai svētā naktī: dzejoļi Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņai/ [Edgara Groševa dizains un vāka noformējums; Vijas Kilblokas ... [u.c.] fotogr.; red. Oļesja Burkevica. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.- 80 lpp.: il.; 16 cm.  ISBN 9984370496

    

Šļūka Gatis. Karikatūras/  sastādītāji Gatis Šļūka un Indulis Martinsons priekšvārda autors Māris Antonevičs.- Rīga: Lauku Avīze, 2006.- 207 lpp.: il.; 21 cm. ISBN 9984542696

    Tīrmanis Ilmārs. Ar skujām matos: dzeja: mājās un pa pastu / Ilmārs Tīrmanis, Rūdolfs Tīrmanis.- Rīga: [b.i.], 2006.- 162 lpp.: il.  ISBN 9984199991

    TU un ES pie eglītes: Ziemassvētku skaitāmgrāmata mazajiem un lielajiem / sast. I. Puriņa, J. Osmanis. - Rīga: Annele, 2006.- 351, [1] lpp. ISBN  9984786242

    Uļicka Ludmila. Patiesi jūsu Šuriks / Ludmila Uļicka ; no krievu valodas tulkojis Talrids Rullis.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.- 369, [1] lpp.˙; 21 cm. ISBN 9984375129

    Vērdiņš Mārtiņš. Aktrise Mirdza Martinsone: viegli, ar tušas spalvu iezīmēta: teātra dekoratora piezīmes: aktrises Mirdzas Martinsones tēla vīziju zeltainā impresijā, dzejiskā patvaļā, dekoratora piezīmēs.- Rīga: Pētergailis, 2006.- 176 lpp. ISBN  9984331830

    Verns Žils. Kapteiņa Granta bērni / no franču valodas tulkojis Ēvalds Juhņēvičs.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.- 702, [1] lpp.: il.; 21 cm.- (Lasītprieks!) ISBN 9984370909

    Ziemas prieki /  māksliniece Margarita Stāraste; sastādītāja Nora Liepiņa-Melne.- Rīga: Jumava, 2006.- 46, [2] lpp.: il.; 24 cm.  ISBN 9984382117

    Zinkeviča-Jevstigņejeva Tatjana. Projektīvā psihodiagnostika pasaku terapijā .- Rīga: SIA Izglītības soļi, 2006.- 176 lpp.  ISBN  9984617831

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.