Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Informācija bibliotekāriem

Lapa Draugos Twitter RSS RSSTiek izsludināta pieteikšanās uz LBB Gada bibliotēkas balvu

LBB Gada bibliotēkas balva tiks piešķirta par institucionāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotēku sniegumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citas bibliotēkas un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Balva tiek izsludināta un pieteikumi tiks pieņemti un vērtēti saskaņā ar 2018. gada 13. decembra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB Gada bibliotēkas balvas nolikumu (PDF).
2019.gada 17.janvāris

Tiek izsludināta pieteikšanās uz LBB Gada bibliotekāra balvu

 
LBB Gada bibliotekāra balva tiks piešķirta par individuāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru sniegumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Uz LBB Gada bibliotekāra balvu var pretendēt LBB individuālie biedri un institucionālo biedru darbinieki. Balva tiek izsludināta un pieteikumi tiks pieņemti un vērtēti saskaņā ar 2018. gada 13. decembra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB Gada bibliotekāra balvas nolikumu (PDF).

 

 

2019.gada 17.janvāris

Apmeklētāju piesaiste izmantojot sociālos tīklus

2018. gada 1. decembris

Aktuālā informācija par Digitālo (E-prasmju) nedēļu 2018

Tuvojoties ikgadējai ES aktivitātei „Digitālā nedēļa 2018” (All Digital Week, līdz šim - „E-prasmju nedēļa), nosūtu aktuālo informāciju par šo pasākumu:

1) Reģionālie koordinatori

Bibliotēkas, kuras plāno darboties kā Digitālās nedēļas reģionālie koordinatori, bet vēl nav pieteikušas savu dalību, lūdzu, to izdarīt līdz 9. martam Digitālās nedēļas mājaslapas sadaļā http://eprasmes.lv/registracijas-formas/

Ja ir kādi jautājumi, reģistrācijas formas lapā ir norādīts arī telefons, pa kuru zvanīt neskaidrību gadījumā.

2) Pasākumu kalendārs

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad informāciju par bibliotēkā plānotajiem pasākumiem jūs ievietosiet nepastarpināti - jūs šo informāciju nesūtīsiet organizatoriem, bet paši to ierakstīsiet speciāli izveidotā lapā Digitālās nedēļas pasākumu kalendārs, līdz ar to, ievadot informāciju, jābūt precīziem. Katrā gadījumā - ja tomēr gadās kļūda - tad šo kļūdu varat izlabot, sazinoties ar organizatoriem.

3) Tiešraides un semināri Digitālās nedēļas laikā

Šī gada 16. februārī notika Reģionālo partneru seminārs, kurā iesaistītie partneri stāstīja arī par plānotajām tiešraidēm, kas tiks translētas Digitālās nedēļas laikā, piemēram, „Kiberdrošības nakts”, pētījuma „Digitālā realitāte - tieši tāda, kāda tā ir” rezultāti par pusaudžu medijpratību, Latvijas Komercbanku asociācijas piedāvātais konkurss pusaudžiem „Parādi savas finanšu prasmes” (labas balvas!), kā arī par semināriem, ar kuriem partneri ir gatavi izbraukt un stāstīt uz vietām, piemēram, par darba vides risku novērtēšanas rīku „OiRA”, par LIKTA piedāvāto mazo un mikrouzņēmumu kursiem u.c. Prezentācijas par tiešraidēm, semināriem un pārējām aktivitātēm pieejamas Digitālās nedēļas mājaslapā sadaļā (jāspiež uz tēmas nosaukuma, tad atvērsies attiecīgā prezentācija) http://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2018/02/Darba_kartiba_reg_partneri_16022018_reg_partneriem.pdf

4) Testi un konkursi un citi materiāli, ko izmantot Digitālās nedēļas laikā

Digitālās nedēļas mājaslapā http://eprasmes.lv/ pieejamas saites arī uz dažādiem konkursiem, kuros varat iesaistīties, un pašnovērtēšanas testiem, ko varat piedāvāt saviem lietotājiem Digitālās nedēļas laikā. Tāpat mājaslapā ir pieejama saite http://alldigitalweek.eu/resources/ uz kopējiem All Digital Week sagatavotajiem resursiem, kuri piedāvā dažādus rīkus un mācību materiālus, kas izmantojami gan darbā ar bērniem un jauniešiem, gan arī noderēs ikvienam iedzīvotājam, lai pārbaudītu un uzlabotu savas digitālās prasmes.

Ar cieņu,

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra

projektu vadītāja asistente

2018. gada marts

Aptauja Latvijas bibliotēkām par novadpētniecības darba attīstību

2017. gada nogalē tika izdotas „Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas” (https://lnb.lv/lv/izdotas-latvijas-biblioteku-novadpetniecibas-darba-vadlinijas), kas nosaka novadpētniecības darba vispārējos principus. Taču to ieviešanu praksē bieži vien apgrūtina dažādas problēmas, zināšanu un prasmju trūkums, neskaidrības praktisku darba jautājumu risināšanā. Lai novērstu kavēkļus bibliotēku novadpētniecības darba attīstībai, vēlamies iegūt dziļāku izpratni par Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba problēmām, attīstības vajadzībām un iespējām pilnveidot šo tik ļoti nozīmīgo bibliotekārā darba jomu. Un kurš gan vēl labāk pārzina reālo situāciju novadpētniecības darbā par Jums, bibliotēku darbinieki, kas diendienā veicat šo darbu? Aicinām ikvienu Latvijas bibliotekāru, kurš veic (vai varbūt kādu iemeslu dēļ arī neveic) novadpētniecības darbu, piedalīties šajā LNB Bibliotēku attīstības centra organizētajā aptaujā!

Aptaujas anketā ir tikai 5 jautājumi, taču tie prasīs iedziļināšanos. Lūdzu, nopietni apsveriet anketas jautājumus un sniedziet, cik vien iespējams, detalizētas atbildes! Lūdzu atturēties no pašcenzūras („varbūt tas ir nesvarīgi”, „varbūt visi to jau zina” u.tml.), jo ir svarīgi iegūt datus par reālo situāciju bibliotēkās. Ja nepieciešams, izmantojiet provizorisko bibliotēku novadpētniecības darba struktūru e-pasta piesaistnē. Pēc Jūsu izvēles: vienā aptaujas anketā var tikt apvienotas visu bibliotēkas novadpētniecības darbā iesaistīto darbinieku atbildes vai arī anketas aizpilda un iesniedz katrs darbinieks atsevišķi.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti „Latvijas bibliotēku novadpētniecības rokasgrāmatas” sagatavošanā un profesionālās pilnveides pasākumu satura plānošanā, kā arī noderēs nozares attīstības stratēģiju veidošanā. Dati tiks prezentēti tikai apkopotā veidā. Garantējam konfidencialitāti. Ja vēlaties, anketu varat iesniegt arī anonīmi.

Aptauja noslēgsies 20. martā.

Jau iepriekš pateicamies par atvēlēto laiku!

 

Aptaujas anketa pieejama saitē: https://goo.gl/forms/XEbBgnKxpMxJo9MS2

 

Saziņai:

Marlēna Krasovska

Bibliotēku attīstības centrs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr. 67716049

Marlena.Krasovska@lnb.lv

 

Evija Vjatere

Bibliotēku attīstības centrs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr. 67716053

 

E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

2018. gada marts

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.